Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette?

Upplever du det utmanande att förutse betesproduktionen? Här kommer en sammanställd tabell baserad på forskning och erfarenheter kring betets avkastning. Klassificera dina betesmarker och bli medveten om produktionspotentialen.

Artikel via Gård & Djurhälsans hemsida ››