Yngre tackor kan behöva särskilda åtgärder för att skyddas mot juverinflammation

Artikel