Listan över tillgängliga seminbaggar har uppdaterats

Vi kommer att leverera doser från lagret på seminstationen Alebäck i Vinninga i höst, och utbudet har förstärkts med importdoser från UK av raserna Dorset, Suffolk, Shropshire och Wensleydale.

Listan över tillgängliga baggar har kompletteras med de importerade baggarna.

Här finns de datum man behöver ha koll på när man ska beställa.

Bilden visar Shropshirebaggen Roydon Rogan.