Marie-Louise Blanksvärd Andersson

Vid årsmötet 2021 blev jag invald i styrelsen att efterträda Claudia Dillmann som ull- och skinnansvarig i Svenska Fåravelsförbundet. Mitt uppdrag i styrelsen är att fortsätta driva frågor om ull och skinn, hur vi kan fortsätta att öka mervärdet från denna resurs och hitta gemensamma lösningar som ska gynna alla aktörer.

Jag är en inbiten norrbottning, bosatt i en by utanför Kalix där jag har en liten besättning med får av ”gott och blandat-ras” d.v.s korsningsfår där jag vill ha både bra kropp och ull. Min stora passion är framför allt ull, hantverk, odling och design och jag håller på att starta upp ett mindre kardverk på gården för att kunna förädla ullen ytterligare.

Som utbildad pedagog arbetar jag till vardags vid Kalix folkhögskola där jag är kursansvarig, IKT-pedagog och lärare på Hantverkskursen, där de gamla kulturhistoriska textila teknikerna och bevarandet av resurser ligger i fokus. Genom arbetet som IKT-pedagog är jag med och utvecklar användningen av många nya digitala lösningar vilket är ett intressant och givande arbete med många utvecklingspotentialer.

En framtidsvision och någonting som jag gärna vill arbeta med, är att tillsammans hitta lösningar för de logistiska utmaningarna och på så sätt kunna öka tillvaratagandet av fårnäringens alla resurser och göra dom inkomstbringande. I arbetet för Fåravelsförbundet hoppas jag även att kunna bidra med perspektiv även från Sveriges norra delar och inland då vi alla har gemensamma intentioner men stöter på olika utmaningar i vårt avlånga land.