Nominera en fårföretagare till priset Årets Fårföretagare 2023

  • Maila föreningens nominering till: hemsidan@faravelsforbundet.com eller erica.lindberg@faravelsforbundet.com
  • Den nominerade ska vara medlem i Svenska Fåravelsförbundet med tillhörande lokalförening
  • Enbart en (1) representant per lokal- eller rasförening kan nomineras
  • Personen ska ha informerats i förväg om nomineringen
  • Kandidat som nominerats tidigare år kan nomineras igen

Dessa uppgifter behöver vi

Om dig som nominerar

*obligatorisk uppgift

Ditt namn*:

Namn på lokal/rasföreningen som du företräder*:

Din epost*:

Uppgifter om fårföretag/fårhållare som härmed nomineras till Årets Fårföretagare 2023

Namn:

Företagsnamn (anges om företagsnamn finns):

Nominerad fårföretagare verkar inom distrikt/rasförening:

Nominerad fårföretagares adress:

Nominerad fårföretagares epostadress*:

Nominerad fårföretagares telefonnummer*:

Övrig kontakt (hemsida, sociala media etc):

Kort beskrivning av fårföretagarens verksamhet: (max 1000 tecken)*:

Motivering (max 1000 tecken)*: 

OBS! Bifoga minst ett foto av den nominerade.

Ange även fotograf: