Årets seminkurser

Att seminera får är ett utmärkt sätt att förnya avelsmaterialet i besättningen med minimal risk att föra in nya smittor i besättningen. En seminkurs är en förutsättning för att få behörighet av Jordbruksverket att seminera i den egna besättningen. 

Kursen ger grundliga kunskaper i hur reproduktionen fungerar hos får, hur djuren förbereds samt kunskaper om förvaring och handhavande av sperma för seminering. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar av inseminationsteknik och spermahantering. Momenten ska ha genomförts under samma kalenderår. Du måste ha deltagit vid både den teoretiska och den praktiska delen för att få din behörighet.

Med anledning av Covid-19 pandemin och FHMs rekommendationer ser vi i år ingen möjlighet att hålla en fysisk kurs i djurägarsemin för får utan vi erbjuder följande lösning:

Teoretisk del hålls via videolänk. Denna är inspelad och du kan därför ta del av vid ett valfritt tillfälle. Du ska ha tagit del av den teoretiska delen innan du genomför den praktiska delen av kursen.

Praktisk del. I år kommer vi att erbjuda möjligheten att genomföra denna på din egen gård till självkostnadspris. Det åligger dig själv att ta hem kärl med kväve och övningsstrån samt seminutrustning innan kurstillfället. Utrustning kan tillhandahållas av Svenska Fåravelsförbundet. Det kan vara fördelaktigt för dig att bli PLUS-kund hos Gård & Djurhälsan eftersom det ingår ett besättningsbesök i den tjänsten.

Kostnad och anmälan
Kostnad för den teoretiska delen av kursen: 1000 kr för kunder i Gård & Djurhälsans FÅR BAS, FÅR PLUS, FÅR TOPP, övriga 1 500 kr. Kursmaterial mailas ut. Kostnad för den praktiska delen, se ovan. Anmälan via Gård & Djurhälsans hemsida.

Sista anmälningsdag: 18 april för dig som önskar praktisk genomgång innan midsommar eller 1 augusti för dig som önskar praktisk genomgång under hösten. Anmälan är bindande.

Kursledare: Gård & Djurhälsans fårhälsoveterinärer