Nya föreskrifter gällande djurtransporter

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter som börjar gälla från årsskiftet. Föreskrifterna gör det möjligt för länsstyrelserna att ta ut avgift för besiktning av djurtransporter.

Besiktningen av djurtransporter gäller transporter i ekonomisk verksamhet och sker vart femte år. Avgifterna varierar mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på fordonets utformning och storlek.

Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna 2009 har de också utfört besiktning av de fordon som används för djurtransporter i ekonomisk verksamhet. De har dock inte, som kommunerna tidigare gjorde, kunnat ta betalt för det ofta tidskrävande arbetet. Detta har gjort att länsstyrelserna tvingats dra ned på budgeten för djurskyddskontroller för att kunna genomföra besiktningarna.

Genom en förändring i djurskyddsförordningen och nu nya föreskrifter från Jordbruksverket kan länsstyrelserna från årsskiftet ta ut en avgift för sitt besiktningsarbete. Syftet med förändringen är att länsstyrelserna ska höja kvaliteten på besiktningarna och genom avgiften kunna täcka kostnader för exempelvis utbildning, eventuella lokalhyror, arbetstidsåtgång och resekostnader.

–Möjligheten att ta ut en avgift för besiktningarna är ett steg mot bättre fordonsbesiktningar samt bättre och fler djurskyddskontroller, säger Kristina Odén, avdelningen för djurskydd och hälsa. Jordbruksverket har under året också genomfört fortbildning av länsstyrelsernas personal. Detta fortsätter även under 2012.

Hela artikeln och länk till mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Källa: Jordbruksverkets hemsida