Nya priser för några av Elitlamms och kansliets tjänster

Från den 1 oktober 2021 gäller nya priser för några av kansliets tjänster.

Exportcertifikat

När svenska besättningar exporterar livdjur, embryon eller sperma till ett annat EU-land krävs enligt EUs regelverk ett medföljande exportcertifikat. Elitlamms support tar fram dessa på förfrågan. Det är ett fysiskt certifikat som ska stämplas och undertecknas, tänk därför på att beställa i god tid. Räkna med upp till två veckors leveranstid.

  • Kostnaden för exportcertifikat är från den 1 oktober 500 kr i startavgift per tillfälle som exportcertifikat begärs ut + 50 kr per enskilt certifikat. Moms tillkommer.

Elitlamm Avel Mini Listrapportör

Nya priser från och med 1 januari 2022 för tjänster inom Avel Mini List.

Listrapportörer betalar som tidigare 800 kr + moms i årsavgift. Sedan tillkommer kostnader för inregistrering av födda lamm och mönstringsresultat. Beställer djurägaren mönstringsregistrering debiteras listrapportörer extra för den tjänsten, oavsett typ av mönstring. Då ingår post- eller epostutskick av djurlistor efter fullgjord lammregistrering samt lista över djurens avelsvärden efter första och andra avelskörningen, om så önskas. Djurägaren ansvarar för att skicka in lammrapporter inom angiven tid för att komma med i avelskörningarna. Beställer djurägaren härstamningsbevis tillkommer kostnad för detta enligt tidigare gällande prislista.

Prisjustering Avel Mini Listrapportör som gäller från och med 1 januari 2022

  • Årsabonnemang Avel Mini list 800 kr ex moms (som tidigare).
  • Tillkommer 10 kr ex moms per registrerat lamm i avelsregistret, enbart härstamning.
  • Tillkommer 15 kr ex moms per registrerat lamm i avelsregistret, med mönstringMoms tillkommer på alla angivna priser.

Kostnader för härstamningsbevis

Ingen prishöjning aviseras för härstamningsbevis som beställs från Elitlamms support.

  • Kostnaden är 50 kr kr i startavgift per tillfälle som härstamningsbevis begärs ut + 5 kr per styck. Dessa mailas i pdf-format till djurägaren.
  • Beställer man utskrivna härstamningsbevis att skickas per post, kostar de 5 kr per styck + startkostnad 75 kr per tillfälle.

Moms tillkommer på ovan angivna priser.

Självkostnadspris gäller

Kostnaderna för dessa tjänster är beräknade att täcka självkostnadspris, det vill säga att prissättningen har anpassats för att SF och Elitlamm varken ska tjänar pengar eller gå med förlust när vi hjälper till med nyregistrering av djur, exportcertifikat och registrering för besättningar som väljer listrapportering.