Nytt program – Elitlamm Foder

Den 16 november såg ytterligare ett Elitlammsprogram dagens ljus. Nu kan du börja använda vårt foderstats-program för att ta fram det billigaste fodret till din besättning.

Under en begränsad tid kan du köpa Elitlamm Foder för introduktionspris.

Räkna får och räkna foderstater

Det gamla rådet att räkna får för att somna har väl egentligen aldrig fungerat. Däremot har kanske en och annan fårbonde legat vaken för att räkna ut hur man skulle kunna minska gårdens foderkostnader. I Elitlamm Foder beräknas den billigaste foderstaten efter de förutsättningar du anger.
Du har möjlighet att skapa foderstater för både växande lamm och för tackor i olika stadier; underhåll, lågdräktig, högdräktig och digivande.
I programmet finns grundläggande riktlinjer för näringsbehov för dessa grupper. Du använder en fodertabell med genomsnittliga fodervärden för hemmaproducerade foder samt uppgifter från många av foderfirmornas saluförda foderblandningar.

Billigaste foderstaten
Du väljer de foder du vill använda från de färdiga tabellerna, men har också möjlighet att justera ett foder för att få det att stämma med just din gård, vilket särskilt är att rekommendera för de hemmaproducerade fodren, t ex gårdens eget ensilage. Programmet beräknar den billigaste foderstaten och presenterar hur mycket foder som behöver köpas hem. Du kan räkna foderstater för flera grupper och flera foderstater för en och samma grupp för att kunna jämföra.
Du kan också använda programmet för att kontrollera om den foderkombination som du använder idag till dina djur stämmer med riktlinjerna för näringsinnehåll. Foderstater kan givetvis sparas och skrivas ut. Tänk på att programmet räknar efter de förutsättningar du anger och att målet är att få fram den billigaste foderstaten. Det är alltid du som fårägare som med din kunskap måste avgöra att en foderstat är bra rent näringsmässigt för dina djur.

Ts, NDF och AAT – spännande eller obegripligt?
Om du känner att du under 2011 vill fördjupa dina kunskaper om foder så har du goda möjligheter att gå en kurs i Elitlamm Foder – håll utkik på vår hemsida för datum och plats. Vi kan också rekommendera en foderrådgivning. Alla våra rekommenderade Elitlammsutbildare har utbildning i Elitlamm Foder och flera av dem arbetar dessutom som foderrådgivare. Tillsammans med dem kan du gå igenom dina beräknade foderstater och få mer kunskap och råd för den optimala foderstaten, både näringsmässigt och ekonomiskt.

Beställa programmet
Elitlamm Foder kan användas både av dig som använder något av våra andra Elitlammsprogram eller av dig som enbart vill använda Foderstaten.
Under en begränsad tid kan du köpa Elitlamm Foder för ett introduktionspris på 250kr+moms/år.
Ordinarie pris kommer att vara 500kr+moms/år.
I priset kommer senare också ett annat program att ingå, Elitlamm Analys. Med Elitlamm Analys kan du analysera din gårds starka och svaga sidor utifrån fyra olika kalkyler som rör bl a produktionsuppgifter, ekonomi och hälsa.
När Elitlamm Analys släpps kommer du som har köpt Elitlamm Foder att få analysprogrammet automatiskt.

Beställ Elitlamm Foder genom att maila till info@elitlamm.com