Om Får och Foder fortsätter på Facebook

Det finns en Facebookgrupp som är öppen för alla där vi fortsätter att diskutera utfodring av får.
Berätta gärna hur ni gör på just er gård. Bilder och text eller bara text. Har ni några tips eller sitter med huvudbry och funderingar? Gruppen blir intressant när alla bidrar med tankar från sin foderhantering. Välkomna med inlägg i stort som smått.
Får och Foder på Facebook ››

Foto Elof Nilsson