Välkommen till SF

Svenska Fåravelsförbundet erbjuder dig stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. Tillsammans skapar vi samarbeten och förbättrar villkoren för ett attraktivt liv med får.

Har du får?Välkommen att bli medlem ›

 • Australien: Mjölkar för att hitta bot mot mastit

  Arbetet med en stor undersökning av mastiter hos får beräknas slutföras om ett halvår. Mer än 9000 tackor har då provtagits under fem år. Studien, som har finansierats av The Meat & Livestock Australia, syftar till att undersöka både kliniska och subkliniska mastiter hos alla fårraser. – Kliniska mastitfall kan du upptäcka, men här har […]

 • Annons:  annons bild
 • Vaccin mot stora magmasken finns nu på marknaden

  Forskare vid Moredun har utvecklat vad som kallas ett ”revolutionerande vaccin” mot stora magmasken (Haemonchus contortus), som betraktas som en av de besvärligaste inälvsparasiterna hos får och getter. Vaccinet är resultatet av många års forskning och har nu gjorts tillgängligt för australiska lammproducenter i samarbete med Department of Agriculture and Food i västra Australien. Det […]

 • God Jul och Gott Nytt År

  önskar Svenska Fåravelsförbundet

 • Annons:  annons bild
 • Hårda tider för europeiskt lantbruk

  Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster. EU-barometern, en undersökning som görs i tio medlemsländer avslöjar att lönsamheten i lantbrukssektorn dyker som en följd av låga priser på lantbrukets produkter, det efter ett och ett […]

 • Film: Addicted to sheep

  It’s hard, it’s long hours in all weathers, it’s total commitment for little financial return. Why would anyone want to be a hill farmer, and a tenant farmer at that, these days … Addicted to sheep är ett intimt porträtt av ett år med en familj som arrenderar och brukar en gård belägen 1300 meter […]

 • Annons:  annons bild
 • Införande av nya jordbrukarstöd 2015

  År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Jordbruksverkets chefsekonom, Harald Svensson, svarar här på några frågor om läget kring införandet av de nya stöden. Vad är klart när det gäller de nya stöden? Regler och villkor för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är klara och […]

 • Film: Effektivare lammproduktion – ungtackan

  Lesley Stubbings föreläsning om effektivare lammproduktion, med fokus på ungtackan. Seminariet hölls i Uppsala i sepember och presenterades av Gimrarna, i samarbete med LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet. Se filmen här ››

 • Annons:  annons bild
 • Scrapie kan smitta människor

  Sjukdomen scrapie kan, av allt att döma, smitta människor. Den slutsatsen drar franska forskare efter att ha skapat möss som uttrycker ett mänskligt prion-protein. Både scrapie och galna ko-sjukan är så kallade prionsjukdomar. Dessa beror på att ett protein antar en felaktig form, som därefter kan fungera som en mall för att fortplanta den felaktiga […]

 • Rösta på årets leverantör och årets transportör

  Med utmärkelsen Årets leverantör 2014 och Årets Transportör 2014 vill HKScan Agri lyfta fram några som gjort en extra bra insats under året. Se intervjuer med de nominerade kandidaterna. Filmen finns i större storlek här ›› Röstningen pågår till och med den 6:e januari 2015 på www.hkscanagri.se. Information om Årets leverantör 2014 och Årets Transportör […]

 • Annons:  annons bild
 • Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige

  En ny kunskapsbank om mat och dryck. Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella matråvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Jordbruksverket lanserar nu en webbaserad kunskapsbank, Smaka Sverige. Jordburksverket: Jordbruksverket lanserar Smaka Sverige – en ny kunskapsbank om […]

 • Bra produktivitet men höga kostnader i svenskt jordbruk

  Sveriges jordbruk är effektivt med bra avkastning, friska djur och god tillväxt. Men jämfört med konkurrentländerna har Sveriges bönder högre kostnader för byggnader och arbete. De högre kostnaderna kan delvis förklaras av våra geografiska förutsättningar och lagkrav. Det visar rapporten Grön Konkurrenskraft som har undersökt det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder. Rapporten […]

Våra annonsörer