14 okt 2016

Lammlyftet och Handlingsplan Lamm

I mars 2015 tog branscherna initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk nötkötts- och lammproduktion. Målsättningen med Handlingsplan Nöt och Lamm är att öka produktionen av svenskt nöt- och lammkött. LRF Kött ingår i den styrgrupp som leder utarbetandet av handlingsplanerna. I styrgruppen ingår även representanter från Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Köttföretagen, Dagligvaruhandeln, Jordbruksverket och Näringsdepartementet Handlingsplanen är indelad i fyra olika målområden för nöt; marknad, export, produktion samt stöd & regler samt fem olika målområden för lamm; marknad, export, produktion ull & skinn samt stöd & regler. Här finns dokumentet Handlingsplan Lamm Hemsida för Handlingsplanerna På hemsidan förmedlas information löpande

Lammlyftet

Lammlyftet har som mål att öka värdet i svensk lammproduktion genom att sätta det svenska lammköttet på konsumenternas karta, stärka ätkvaliteten, öka lönsamheten hos svenska lammproducenter och öka utbudet. I styrguppen ingår representanter för Svenska Fåravelsförbundet, LRF Kött, KLSUgglarps, Menigo och SLU. Projektägare för Lammlyftet är LRF och Helena Stenberg från Svenska Köttföretagen leder projektet. Projektet startades i oktober 2015 och beviljades 2017 beviljats 3 miljoner kronor i projektmedel från EIP (Europeiska innovationspartnerskapet). Slutrapport från Lammlyftets första fas Lammlyftets verktyg LL_LIGGANDE_POS_RGBEU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg