4 jun 2014

Internorden

InterNorden är ett löst nätverk mellan nordiska fårintressenter. Ungefär vartannat år anordnas ett möte i något av de deltagande länderna.