21 okt 2020

Medlemsfrågor

Ansvarig för frågor som gäller rådgivning och medlemskommunikation

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Fakturafrågor
Anna Törnfelt
073-707 29 45
ekonomi@faravelsforbundet.com

Adressändring och annat som förbundets sekreterare kan hjälpa till med
Britta Wendelius
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com