30 sep 2015

Näringspolitik

Ansvariga näringspolitiskt arbete

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com