9 jun 2021

Kursserien Om Får och Foder

Ett kompetensutvecklingsprojekt för fårägare som Svenska Fåravelsförbundet och Gård & Djurhälsan genomförde under 2019-2020 med finansiering från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Facebooksidan Får och Foder är fortfarande aktiv, välkommen dit.