Pengar i landsbygdsprogrammet för stängsel mot rovdjur

Nu
finns det pengar att söka i landsbygdsprogrammet för djurägare som vill
sätta upp stängsel mot rovdjur.

Mellan 2010 och 2013 är budgeten 40
miljoner kronor. Jordbruksverket har valt att fördela 20 miljoner
kronor nu till olika län.

Pengarna går i första hand till de län där
det finns vargrevir och där angreppen förväntas bli flest. Pengarna till stängsel mot
rovdjur hanteras av länsstyrelserna och har fördelats till de län där
det finns rovdjur som varg, björn och lodjur.

De län som får mest
pengar är bland andra Västra Götaland, Värmland och Dalarna som har en
stor andel av landets vargar. I första hand är det fårbesättningar som
ska skyddas mot angrepp.

Skälet till att ge ersättning för stängsel mot
rovdjur är att även djurägare i rovdjurstäta områden ska kunna ha sina
djur på bete. Ersättningen lämnas för merkostnaden jämfört med vanliga
stängsel.

Ingen ersättning till permanenta stängsel i län med få rovdjur
Det är svårt att motivera den höga kostnaden för permanenta stängsel mot
rovdjur när risken för angrepp är mycket liten. I län där varg bara
förekommer sporadiskt, till exempel en varg på vandring, kommer man
inte att kunna söka ersättning för permanenta stängsel.

Skulle behov av
åtgärder uppstå efter ett angrepp av en sådan varg använder man
istället akutstängsel eller lapptyg som är ett snöre med tygremsor
eller plastremsor som sätts upp på befintligt stängsel.

Ändrade regler i och med att ersättningen läggs inom landsbygdsprogrammet
Tidigare hanterade Naturvårdsverket bidrag till stängsel mot rovdjur genom det
så kallade viltskadeanslaget. Nu flyttar ersättningen in i
landsbygdsprogrammet som förvaltas av Jordbruksverket. Det innebär att
vissa regler kommer att ändras. Exempelvis kan man bara söka ersättning
för stängsel som sätts upp runt betesmark och betesvall.

I de fall man
ska sätta upp stängsel som inte faller inom definitionen för betesmark
ska länsstyrelsen även i fortsättningen kunna använda pengar från
viltskadeanslaget.

Ladda ner budgetfördelningen per län.

Läs mer om ersättning för stängsel mot rovdjur här.