Tider & program för stämma och lammriksdag

Badhotellet, Tranås 12–13 maj 2023

Foto © Badhotellet Tranås

Program för Ordförandekonferens och stämma fredagen den 12 maj

Lokal Romanö (separat byggnad)
09.30 Fika för medverkande i SFs ordförandekonferens
10-12 SFs Ordförandekonferens för distrikt och rasföreningar

Lokal Badhotellets restaurang
12-13 Lunch

Lokal Tranan
13.00 Jönköpings Fåravelsförening hälsar välkommen
13.05 Inledningsanförande av Karin Nalbin, ordförande LRF Jönköping
13.30 Stämman börjar, inledning av ordförande Gudrun Haglund Eriksson
15.00 Kaffepaus med möjlighet att besöka våra sponsorer
15.45 Stämman fortsätter
16.45 Stämman avslutas och incheckning samt mingel bland utställarna kan ske

Lokal Badhotellets restaurang
Från 18.30 Mingel med fördrink
19.00 Stämmomiddag

Lammriksdag lördagen den 13 maj

08.00 Studiebesök alternativt mingel bland utställare
09.00 Kaffe/Utställare
09.50 Avelsarbetet i fårsverige, nu och i framtiden Svenska Fåravelsförbundet
Paus och besök hos utställare
11.00 Avel i framkant, en utblick i världen Tomas Olsson
11.30 Parasitresistens hos djuret – vad går att göra? Allan Grönborg
12.00 Lunch
13.00 Hur används genomisk selekion för får i andra länder och vad skulle kunna göras i Sverige? Anna M Johansson
14.00 Elitlamm – ett värdefull verktyg i ditt avelsarbete Anna Törnfelt (SF)
14.45 Livdjuret – besättningens framtid Titti Strömne
15.30 Kaffe och mingel bland utställare
16.00 Lammriksdagen avslutas

Lammriksdagens talare presenterar sig själva här.

Mer om stämman, anmälan etc här.

Tack till stämmans och lammriksdagens sponsorer!

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer