Rapportering av förflyttning

Från och med den 1 januari 2008 ska alla förflyttningar av får och getter rapporteras till förflyttningsregistret för får och getter. Det är du som är registrerad djurhållare på en produktionsplats där det finns får och getter som är rapporteringsskyldig till registret. Förflyttningen ska rapporteras till Jordbruksverket när du tar emot djur på platsen och när djur flyttas därifrån.

Detta gäller oavsett hur många djur som flyttas. Om du flyttar djuren mellan två produktionplatser som ligger inom samma eller angränsande kommun där du själv är registrerad djurhållare behöver du dock inte rapportera till registret. Rapporterna ska göras gruppvis varför du inte behöver rapportera enskilda individer till registret. Rapporten ska vara gjord senast sju dagar från det att djuren anlände till eller lämnade platsen.

Du kan rapportera till registret via blankett SJV JSB3:3 ”Förflyttning – får och getter” som du kan skriva ut här till höger. Du kan också rapportera till registret via Jordbruksverkets Internettjänst som du hittar mer information om under knappen ”Rapportering av förflyttning via Internet” till vänster. Rapporteringen till förflyttningsregistret är gratis oavsett inrapporteringssätt.

Slakterierna kommer att rapportera till registret via ordinarie slaktrapportering. Observera att när du skickar får och getter till slakteri måste även du som skickar djuren till slakt rapportera förflyttningen till registret. Du behöver dock inte rapportera när du skickar djur till destruktion.

De uppgifter som ska rapporteras till registret när djuren lämnar produktionsplatsen är:

  • Djurslag (får eller get)
  • Från vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas ifrån
  • Till vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas till
  • Datum för avfärd
  • Antal djur som flyttas

De uppgifter som ska rapporteras till registret när djuren inkommer till produktionsplatsen är:

  • Djurslag (får eller get)
  • Från vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas ifrån
  • Till vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas till
  • Datum för ankomst
  • Antal djur som flyttas

Klicka här så kommer du direkt till sidan på Jordbruksverkets hemsida där alla länkar finns som behövs för att skriva ut transportdokument och rapportera förflyttningar.