Redovisning av avelsvärden för Gotlandsfår och Leicester

I Elitlamm finns uppdaterade listor över baggar som har minst 20 mönstrade avkommor (Kle 15) .

I ”Lammcentrum” i Elitlamm finns beskrivning av hur de tas fram.

Du själv rangera baggarna på det sätt Du själv vill i Elitlamm genom att välja olika egenskaper. Gotlandslistan omfattar totalt 409 baggar och Leicesterlistan 69 baggar.