Remiss om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:XX) om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter

Datum: 2014-11-14
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
LRF
LRF Häst
LRF Kött
LRF Mjölk
Svenska Fåravelsförbundet
Sveriges Nötköttsproducenter
Växa Sverige

Ladda ner remissvar ››