Riksbedömning 2020 för tyngre raser

Riksbedömning för tyngre raser kommer att hållas på 4 platser.

  • Växjö 8 augusti
  • Våxtorp 9 augusti
  • Norrland
    Mer information vid anmälan. Anmälan senast 25 juli.
  • Flen 15 augusti

Anmälan till
Karin Petersson
Råstorp 2 363 35 TOLG
0470-945 34 0708-49 45 34
rastorp@rastorp2.se
Anmälan 14 dagar innan riksbedömningen.
Arrangeras av Lammproducenterna
9
Riksdomarna Anna Olsson och Lennart Carlsson under 2109 års riksbedömning. Lasse Isaksson, Helgölamm, Växjö med suffolkbagge. I andra ringen skymtas Mattias Rickardsson från Färjestaden. Foto Ann Karlsson