Riksbedömning ull/päls 2020

Bagg- eller tacklamm som vid gårdsmönstring anses som lovande blivande avelsdjur, bedöms ytterligare en gång vid riksbedömning. Du får en indikation på om lamm anses lämpligt för att gå i avel och ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen inom din ras. Passa nu på och anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning.
Det kan bli förändringar i planen, listan här på hemsidan är aktuell och gäller.
För att finullsfår ska kunna anmälas till Linköpingsauktionen har de fått förlängd anmälningstid, läs mer här ››

riksbed_karta2020_3

Riksbedömningsplan 2020

21/8 Ödsmål, Bohuslän
Kontaktperson: Lars G Persson
gostap62@gmail.com
070 558 81 11
Anmälan senast: 15/8
22/8 Jordshult, Taberg, Jönköping
Kontaktperson: Elisabeth Fungby-Jönsson
fungby.jonsson@hotmail.com
073-367 60 25
Anmälan senast: 16/8
24-26/8 Gotland
Kontaktperson: Lina Mattsson
linafemattsson@hotmail.com
070-221 32 31
Anmälan senast: 18/8
26/8 Roberstfors, Umeå, Västerbotten
Kontaktperson: Christer Hollinder (saknar e-post)
Ratan 81, 915 97 Bygdeå
073-839 67 53
Anmälan senast: 20/8
27/8 Öjebyn, Piteå, Norrbotten
Kontaktperson: Désiré Cedering, d.cedering@gmail.com, 070-327 47 47
Anmälan senast: 21/8
29/8 Linköping, Östergötland
Kontaktperson: Hanna Forsberg, hannaforsberg@hotmail.com, 070-992 24 02
Anmälan senast: 23/8
29/8 Forsa, Gävleborg
Kontaktperson: Helena Persson Ovcina, info@berglock.se, 076-775 45 47
Anmälan senast: 23/8
30-31/8 Uppsala, Stockholm/Uppsala
Kontaktperson: Annette Westerberg, annette@vreta-gard.se, 070-683 36 03
Anmälan senast: 24/8
30/8 Kvinnersta, Örebro
Kontaktperson: Maria Bergman, maria@winja.nu, 070-798 32 55
Anmälan senast: 24/8
31/8 Västerås, Västmanland
Kontaktperson: Britta Wendelius, britta.wendelius@telia.com, 076-76 33 980
Anmälan senast: 25/8
31/8 Lenhovda, Kronoberg
Kontaktperson: Sofie Johansson, fibblegard1@hotmail.com, 070-998 73 98
Anmälan senast: 25/8
1/9 Olahus, Hässleholm, Skåne
Kontaktperson: Linda Jonsson, lindajonsson83@hotmail.com, 070-241 25 55
Anmälan senast: 26/8
2/9 Ingelstorpsgymnasiet, Kalmar
Kontaktperson: Marjo Lande (fd Lilja), marjolilja@gmail.com, 076-187 18 66
Anmälan senast: 27/8
Kvalitetsäkring av avelsdjur
Bagg- eller tacklamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga till att bli framtida avelsdjur, erbjuds en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. En noggrann genomgång och bedömning av djuren utförd av två riksdomare ger dig en bra indikation på om djurets kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur!

Välkomna till årets riksbedömningar!

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel.
För dig som är ny med din ras så kan ett besök på en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur.
Visa torra och rena djur
Djur som bedöms för päls, ull, eller rya ska vara torra och rena vid bedömningstillfället. Först då kan pälsen/ullen få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd inte schampo, tvättmedel eller balsam.
Anmälan sker till respektive samordnare senast det datum som anges för respektive visningstillfälle. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 450 kr/djur exkl moms. Eventuellt tillkommer avgift för anordnande lokalförenings omkostnader kan komma att tas ut separat. Information om detta kan fås från respektive lokalförening.
Varje bedömningsdag kan ta emot max 50 baggar. Vänta inte med din anmälan om du vill vara säker på att få plats vid en speciell ort. Om det blir fullbokat hänvisas du till en annan ort.
Tips! Anmäl antal djur och avgör i senare läge vilka djur du väljer ut att ta med.
Efteranmälan
Anmälan efter det datum som anges för respektive visningstillfälle räknas som efteranmälan.
Plats erbjuds då om plats finns! Vid efteranmälan tilläggsdebiteras djurägaren förutom grundavgiften, summan 50 kr/djur exkl moms i efteranmälningsavgift. Vid uteblivelse till anmäld riksbedömning eller avanmälan senare än fem dagar före aktuellt datum, debiteras full kostnad.
Papper som behövs
Kom ihåg att du ska ta med intyg på MV status, intyg på fotrötestatus och individuella härstamningsbevis för dina djur. Djurägarförsäkran och fotröteförsäkran fylls i av djurägaren innan djuren lastas ut.


Riksbedömningsprotokollen är offentliga handlingar och uppgifterna kan komma att publiceras.
riksbohusl18
Vill du veta vad som händer bakom skynket? Välkommen till närmaste riksbedömning! Foto Anna Bergström