Samråd av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.16-11746/17

Datum: 2017-09-27
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››
Särskilda synpunkter ››