Scans Lammsatsning fortsätter!

Scan vill ha fler som satsar på lammproduktion.

Vi fortsätter vår sk lammsatsning där vi erbjuder räntefria krediter på livdjur till besättningar som ökar upp till 300 tackor.

Lammen skall gå till slakt tiden dec tom midsommar. Mentorskap och hjälp med förflyttning av livdjuren erbjuds också.

Låter det intressant?
Kontakta din lamminköpare på tel: 0771-510 510.

Välkommen på lammträff i Närke!

Torsdagen den 2:e april träffas vi hos Anna och Carl Dufwa Linds
gård, Askersund för stallvandring. Anna och Carl bedriver
vårlamsproduktion och har byggt ett nytt stall och utfodringssystem är
Keenan mixervagn. Vi kör drop-in mellan kl 11-12 då Scan, Lantmännen
och Keenan bjuder på korv och dricka. Därefter börjar dagens program
med visning av lammproduktionen samt information från företagen.
Anmälan till Scan Direkt tel 0771-500 500 senast 27 mars. Vid frågor
kontakta Jakob Danielsson 018- 16 75 77.

Påskslakten rullar vidare!

Nästa vecka skruvar vi upp slakt och styckning
ytterligare för att tillgodose efterfrågan kring påsk. Vi kommer att ta
lite lamm i förskott som ligger anmälda vecka 15. Vi har en bra
efterfrågan och alla detaljer är slutsålda berättar inköpschef
Elisabeth Svensson på Scan.
Särskild bra efterfrågan har vi på stek.
Helfallsmarknaden är också bra inför påsk. Alla får som är anmälda tas
in till slakt nästa vecka.

Inga noteringsändringar får eller lamm vecka 14.

Säsongsvillkor Scan Lammtillägg

Vecka 11 höjdes Scan lammtillägg till 10,0 kr/kg. Kom ihåg att under
vecka 11 tom vecka 22 utbetalas Scan lammtillägg även för 3+ lamm.

Gällande kriterier är således: lammen skall vara planeringsanmälda och väga 14-25,9kg, klass E-O och fett 2- tom 3

 

Veckans betalning

Ett genomsnittslamm (18,6 kg, klass R-) köps in av Scan
vecka 14 för 42,66 kr/kg. Årets betalning ligger på samma nivå jämfört
med motsvarande vecka föregående år.

Tillägg pälsskinn upphör

Vecka 14 är sista veckan som fina pälsskinn från vinterlamm merbetalas med 70 kr/skinn. 

Många deltagare på gårdsvisning lördagen 14 mars

Lördagen den 14 mars hade Scan tillsammans med Svenska
Foder lammträff hos Staffan och Anna Andersson, Nordanå gård utanför
Broby. Intresset var stort och ca 100 personer deltog på lammdagen. Vi
började träffen med att alla fick smaka på Scans lammkorv Merguez.
Sedan blev det information från Elisabeth Svensson på Scan, Gerd
Andersson med kollegor fodersäljare Svenska Foder.


Lammträff Nordanå Gård, Broby

Anna och Staffan flyttade till gården för 6 år sedan.
De köpte 3 tackor för att hålla nerbetat runt husen på gården. År 2007
gick de med i Scans lammsatsning som innebär att besättningen skall öka
till minst 300 tackor och slakten levereras tiden december tom
midsommar. Livdjuren som köps in erhåller 3-åriga räntefria krediter.
Just nu består besättningen av 363 tackor, de flesta har lammat i
januari-februari. Staffan och Anna vill ha finull*mjölktackor eller
finull*dorsettackor. Baggarna är mest texel.

Stallet byggdes i somras/höstas och är godkänt för 600
tackor med lamm. Utfodringen sker med Keenan mixervagn. Det går att
utfodra utvändigt längs utsidorna men även i mitten gången av stallet.
Alla foderbord har Staffan och Anna med hjälp av föräldrar tillverkat
själva för att hålla kostnaderna nere.


Nytt fårstall med körbar utfodring i mittgång

Foderstaten består av ensilage och HP-massa till
tackorna. Lammen får lammpellets i fri tillgång i egna lammkammare.
Första 3-4 veckorna får de en särskild startpellets med en mindre
pellets-storlek för att lammen snabbt skall börja äta av fodret.


Lamm äter i kraftfoderkrubbor i lammkammare

Lammen avvänjs efter 8-10 veckor och väger då ca 25 kg.
Lammen vägs regelbundet efter avvänjning. Levande vikt vid slakt är
39-43 kg på tacklamm och 42-46 kg på bagglamm. Lammen går till slakt
tiden april-midsommar.

Stort tack till Anna och Staffan för att vi fick komma och titta på deras nya fina stall!