Semin 2021

I år planeras för seminkurser med ett nytt upplägg då pandemin inte tillåter att vi samlas.

Kursens teoretiska kommer man att ta del av via videolänk. Den kan man ta del av vid ett valfritt tillfälle, men ska göras före den praktiska delen. Den praktiska delen kommer man i år att kunna genomföra på sin egen gård till självkostnadspris. Det kan vara fördelaktigt att vara PLUS-kund hos Gård & Djurhälsan, eftersom det ingår ett besättningsbesök i den tjänsten.

Om du önskar praktisk genomgång innan midsommar är 18 april sista dag för anmälan. Ska man seminera till hösten är sista anmälningsdag 1 augusti.

  • Anmälan till seminkurs via Gård & Djurhälsans hemsida.
  • Aktuell baggkatalog finns här.
  • Har du annan ras än vad dagens utbud erbjuder och är beredd att satsa, kontakta din rasförening eller SF för en dialog.

ERFA-träffar

Gård & Djurhälsan planerar att under sensommaren genomföra ERFA-träffar för fårägare som använt sig av djurägarsemin. Mer om detta kommer!

Vi behöver en seminverksamhet för effektivt smittskydd

Semin är den effektivaste metoden att skydda sin besättning från smittsamma sjukdomar och ovälkomna parasiter. Dessutom erbjuder semin goda möjligheter till avelsframsteg. Men vi behöver bli fler besättningar som seminerar för att svensk fårsemin ska bli hållbar och kunna drivas vidare.
Vi hoppas därför att fler besättningar vill satsa 2021!
Svenska Fåravelsförbundet
Anna Törnfelt, ansvarig seminfrågor

För dig som funderar över hur det går till

Seminskolan 
Seminera mera – så här gör man