Semin 2021

Målsättningen är att få till stånd utbildningar redan tidigt under säsongen, för att även ni som vill seminera under sommaren ska ha en chans att hinna gå kursen.

  • Anmäl intresse av att gå seminkurs till Gård & Djurhälsan eller till SF.
  • Aktuell baggkatalog finns här.
  • Har du annan ras än vad dagens utbud erbjuder och är beredd att satsa, kontakta din rasförening eller SF för en dialog.

Vi behöver en seminverksamhet för effektivt smittskydd

Semin är den effektivaste metoden att skydda sin besättning från smittsamma sjukdomar och ovälkomna parasiter. Dessutom erbjuder semin goda möjligheter till avelsframsteg. Men vi behöver bli fler besättningar som seminerar för att svensk fårsemin ska bli hållbar och kunna drivas vidare.
Vi hoppas därför att fler besättningar vill satsa 2021!
Svenska Fåravelsförbundet
Anna Törnfelt, ansvarig seminfrågor

För dig som funderar över hur det går till

Seminskolan 
Seminera mera – så här gör man