Tack till stämmans och lammriksdagens sponsorer!

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer

Vill du medverka som utställare eller sponsor? Kontakta Thomas Eriksson, tel 070-5516752. Utställningarna hålls öppna fredag och lördag i direkt anslutning till konferenslokalen. Programmet planeras så att det finns tid att besöka alla utställare under och mellan föreläsningarna. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa fårföretagare från hela landet.