Ull

Ansvariga för ullfrågor

Marie-Louise Blanksvärd Andersson
070-333 72 55
marie-louise@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com