Ull

Ansvariga för ullfrågor

Claudia Dillmann
070-231 39 92
claudia@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com