Ullkompetens för ökat företagande i länet

2021 fortsätter Ullkompetens, ett kompetensutvecklingsprojekt som startade i november 2019 med en branschträff för svensk ull.
Länsstyrelsen Uppsala som driver projektet vill att landsbygdsföretag ska utvecklas och växa för att mer av den svenska ullen ska användas som en fantastisk naturfiber och resurs istället för att läggas på sophögen. Projektet riktar sig till landsbygdsföretagare i Uppsala län som vill starta upp eller redan har ett företag med fokus på ull. Det är hittills både fårbönder och förädlare som lockas av projektet, och även företag med andra affärsidéer kring ull är välkomna till aktiviteterna.
Läs mer i pressmeddelande från 20-12-17 ››
Ladda ner kurser och aktiviteter 2021 som pdf ››
Ullkompetens-2021