Välkommen till årets Lammriksdag!

Tranås, lördagen den 13 maj 2023

Vi har samlat några av Sveriges vassaste rådgivare för en intressant och faktaspäckad dag. Här presenterar de sig själva.

Livtackan – besättningens framtid

Idag kan ett tacklamms uppfödning skilja ganska mycket åt beroende på produktionsmodell. Vi har den mer intensiva vårlammsmodellen, kontra extensiv betesuppfödning. Hur föder vi upp en hållbar och produktiv ungtacka?

Jag heter Titti Strömne och arbetar sedan 2000 med rådgivning riktad till lammproducenter. För 15 år sedan bildade jag mitt företag Glada Fåret som är baserat utanför Enköping i Uppland. Jag har gjort många olika saker genom åren; kanske har du använt dig av Kunskapsbasen på Svenska Fåravelsförbundets hemsida som jag skapade 2010? Eller lyssnat på Fårpodden? Jag har också projektlett Fokusträffar om bete och avel åt Gård & Djurhälsan, samt haft flertalet olika kursomgångar under teman som Ny som fårägare, avel, utfodring, bygg, Elitlamm m.m. Ett relativt nytt uppdrag har jag som projektledare i den nybildade föreningen Arena Svensk Ull. Jag är också stolt medlem i Gimrarna – lammrådgivare i samverkan.

Avel i framkant, en utblick i världen

Mitt namn är Tomas Olsson. Jag driver tillsammans med min familj Norrby gård och är ordförande för
Lammproducenterna.

Jag kommer föreläsa om mina erfarenheter av avel i en större besättning i Sverige och de
erfarenheter jag har efter att ha besökt många gårdar runt om i de stora fårländerna. Jag har deltagit på internationella avelskonferenser och på det viset fått ett brett nätverk inom avel på får, jag har även sett potentialen och möjligheterna i avelsarbete. Idag pratas det mycket om avel på hållbarhet och lägre klimatpåverkan samtidigt som ätkvalitet är en mycket viktig del, även där finns stora möjligheter inom avel!

Jag kommer berätta om hur vi har applicerat mina erfarenheter i vår besättning på ca 1000 tackor och belysa potentialen som vi har i Sverige. Avelsarbete tar tid och kräver långsiktiga strategier!

Avelsarbetet i fårsverige, nu och i framtiden

Svenska Fåravelsförbundet kommer att presentera pågående arbete med olika avelsfrågor, nuläge och framtid. Hur ser avelsarbetet i fårsverige egentligen ut, vem gör vad och hur hänger våra olika insatser ihop? Vi är många som jobbar med fåravel, SF, Elitlamm AB, Växa Sverige, SLU och framför allt alla djurägares arbete i de egna besättningarna och via rasföreningarna, hur samverkar vi på bästa sätt och vad blir resultatet av våra olika insatser?

Från SF medverkar bla, Jonas Karlsson, avelsansvarig, Gudrun Haglund Eriksson, ordförande, Anna Törnfelt, avelsansvarig.

Elitlamm, ett värdefullt verktyg i ditt avelsarbete

Använder vi Elitlamm på bästa sätt ute i besättningarna, och hur blir Elitlamm vårt bästa verktyg i avelsarbetet på gården? Vad händer just nu i utvecklingen av Elitlamm, och hur ser vi på framtiden?

Jag heter Anna Törnfelt, är avelsansvarig och ekonomiansvarig i SF:s förbundsstyrelse, men också rådgivare på HS Gotland och verksam i Gimrarna. Jag kommer att lotsa oss genom Elitlamms olika delar och visa hur vi på bästa sätt kan använda vårt eminenta verktyg.

Hur används genomisk selektion för får i andra länder och vad skulle kunna göras i Sverige?

Jag heter Anna M Johansson och forskar samt undervisar på institutionen för Husdjursgenetik vid SLU. Har undersökt genetisk variation och släktskap mellan svenska raser av får, kor, getter och höns. 

Mitt föredrag kommer att handla om vad genomisk selektion är, ge några exempel på hur det används för får i andra länder och resonera kring vilka förutsättningar som finns för genomisk selektion i framtidens fårsverige.

Parasitresistenta får – vad går att göra?

Jag heter Allan Hägg Grönborg. Jag arbetar som veterinär och samordnare för djurslaget Får inom Distriktsveterinärerna.

Det finns många sätt att jobba mot parasit-problem. Den här föreläsningen kommer att fokusera på vad som kan göras för att få djur som bättre står emot parasitsmitta och på så sätt minska återsmitta och behov av avmaskning.

Studiebesök under lördagen

Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn kommer att hålla öppet under hela lördagen för besök. Tranås Skinnberedning kommer att ha full produktion hela dagen. Berederierna hälsar alla besökare hjärtligt välkomna.