Välkomna till årets riksbedömningar för kött, päls, ull och rya

Bagglamm som vid gårdsmönstring anses som möjliga att bli framtida avelsdjur, erbjuds en ytterligare bedömning i form av riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. I år erbjuds en köttrasbedömning och 12 runt om i landet för ull, päls och ryaraser.

Är du intresserad av att riksbedöma dina djur? Börja med att boka tid för din gårdsmönstring. När du mönstrat får du en uppfattning över vilka djur som är lämpliga att riksbedöma, och ha en dialog med din mönstrare – tillsammans kan ni diskutera urval baserat på mönstringsresultaten. Anmäl gärna antal lamm till riksbedömningsorten som funkar bäst för dig. I ett senare läge väljer du ut vilka djur du tar med. Du kan då avvakta lammens egen utveckling och du hjälper arrangören att se intresset för att riksbedöma på respektive ort.

Bagglamm som vid gårdsmönstring anses möjliga till att bli framtida avelsdjur, erbjuds alltså en ytterligare bedömning vid årets riksbedömning. Även tacklamm och korsningslamm är välkomna i mån av plats. En noggrann genomgång och bedömning av djuren ger dig en bra indikation på om djuret kan anses lämpligt för att gå i avel. Protokollet blir ett kvitto på hur dina lamm står sig i konkurrensen med andra djur inom respektive ras. Anmäl dina bästa lamm från gårdsmönstringen till riksbedömning, så höjer du försäljningsvärdet och intresset för dina avelsdjur. Genom att riksbedöma får du ytterligare ett underlag i arbetet med att välja avelsdjur. All information samlad, resultaten från gårdsmönstringen, avelsvärderingen och riksbedömningen, ger ett brett underlag för att välja ut livdjur.

Riksbedömningarna är öppna för alla besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel.

För dig som är ny med din ras så kan ett besök på en riksbedömning vara av stort värde för att se och lära, även om du inte har med egna djur.

Välkomna till årets riksbedömningar!

Det kan bli förändringar i riksbedömningsplanen, här på hemsidan finns den aktuella versionen. 

24 augusti: Ingelstad, Växjö
Arrangör: Köttrasföreningarna
Gemensam riksbedömning för köttraser
Kontaktperson: Karin Petersson, rastorp@rastorp2.se 070-849 45 34
Anmälan senast: 10 augusti

22 augusti: Ingelstorpgymnasiet, Kalmar
Kontaktperson: Marjo Lande (fd Lilja), marjolilja@gmail.com 076-187 18 66
Anmälan senast: 15 augusti

23 augusti: Sösdala, Hässleholm, Skåne

Kontaktperson: Linda Jonsson, lindajonsson83@hotmail.com 070-241 25 55


Anmälan senast: 16 augusti

23 augusti: Ärentuna Prästgård (prel.), Uppsala, Stockholm/Uppsala
Kontaktperson: Marina Falk, marina.falk@hotmail.com 070-496 80 38
Anmälan senast: 16 augusti

24 augusti: Forsa, Gävleborg
Kontaktperson: Helena Persson Ovcina, info@berglock.se 0650-230 06, 076-775 45 47
Anmälan senast: 17 augusti

24 augusti: Ödsmål, Bohuslän
Kontaktperson: Mats Swensson, mats@saltea.se 070-318 31 00
Anmälan senast: 17 augusti

25 augusti: Forslundagymnasiet, Umeå, Västerbotten
Kontaktperson: Gunilla Bergh, gunilla.bergh51@gmail.com 073-086 62 09
Anmälan senast: 18 augusti

26 augusti: Töre, Norrbotten
Kontaktperson: Josefin Lundberg, Josefin@eufaria.se 070-204 12 26
Anmälan senast: 19 augusti

28 augusti: Jordshult, Taberg, Jönköping
Kontaktperson: Elisabeth Fungby-Jönsson, fungby.jonsson@hotmail.com 073-367 60 25
Anmälan senast: 21 augusti

29 augusti: Vretaskolan, Linköping, Östergötland
Kontaktperson: Jonna Sundell, jonna.sundell@live.se 076–787 67 75
Anmälan senast: 22 augusti

30 augusti: Vittvångs ridhus, Örebro
Kontaktperson: Maria Bergman, maria@winja.nu 070-798 32 55
Anmälan senast: 23 augusti

31: Kärrbo Prästgård, Västerås, Västmanland
Kontaktperson: Mova Berglund, mova.berglund@karrboprastgard.se 070-798 76 07
Anmälan senast: 24 augusti

31 augusti-2 september: Grönt Centrum, Gotland
Kontaktperson: Lina Mattsson, linafemattsson@hotmail.com 070-221 32 31
Anmälan senast: 24 augusti

Anmälan

Anmäla till respektive samordnare senast det datum som anges för respektive bedömningstillfälle. Kostnaden för att delta vid riksbedömningen är 450 kr/djur exkl moms. Eventuellt tillkommer avgift för anordnande lokalförenings omkostnader kan komma att tas ut separat. Information om detta kan fås från respektive lokalförening. Varje bedömningsdag kan ta emot max 50 baggar. Vänta inte med din anmälan om du vill vara säker på att få plats vid en speciell ort. Om det blir fullbokat kommer du att hänvisas till en annan ort.

Efteranmälan

Anmälan efter det datum som anges för respektive visningstillfälle räknas som efteranmälan. Plats erbjuds då om möjlighet finns. Vid efteranmälan tilläggsdebiteras djurägaren förutom grundavgiften, summan är 50 kr/djur exkl moms i efteranmälningsavgift. Vid uteblivelse till anmäld riksbedömning eller avanmälan senare än fem dagar före aktuellt datum, debiteras full kostnad.

Visa torra och rena djur

Djur som bedöms för päls, ull, eller rya ska vara torra och rena vid bedömningstillfället. Först då kan pälsen/ullen få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd varken schampo, tvättmedel eller balsam. Om pälsen är mycket smutsig kan man behöva göra mer, det finns råd om det på Gotlandsfårsföreningens hemsida.

Papper som behövs

Kom ihåg att du ska ta med intyg på MV-status, intyg på fotrötestatus och individuella härstamningsbevis för dina djur. Djurägarförsäkran och fotröteförsäkran fylls i av djurägaren innan djuren lastas ut.

Frågor kring riksbedömningarna?

Hör av er till aktuell samordnare, se separat information med kontaktuppgifter härintill. Frågor kan också ställas till Jonas Karlsson, avelsansvarig i SF. Jonas finns på telefon 070-238 98 10 eller via mail jonas.karlsson@faravelsforbundet.com.

Observera tidsbristen!

Djurägare som riksbedömer vid de senare bedömningarna/orterna behöver vara noga med att få in riksbedömningsprotokollet i tid till baggauktionen i Jönköping, om ni avser att anmäla bagge till baggauktionen. Varannandagsutdelning av posten gör att man måste tänka till för att snigelpost ska hinna fram i tid.

Bild från riksbedömning på Gotland 2023. Foto Anna Törnfelt