Viktig information om årets avelsvärdering

Här finns information om viktiga datum, vilka djur som avelsvärderas och om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelskörningar.

Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur. Även en del korsningsdjur får avelsvärden.

Avelsvärdena uppdateras två gånger per år: i juli och september. Lammen som fötts efter förra avelsvärderingen i augusti 2023, får sina första avelsvärden i sommar, förutsatt att du gjort det som behövs i Elitlamm (se nedan).

Brytdatum 2024

Brytdatum för avelsvärderingarna, d.v.s. sista dag för registrering av uppgifter i Elitlamm:

  • 23 juni
  • 18 augusti

Nya avelsvärden beräknas publiceras den 4 juli respektive 29 augusti.

Du som har tidig lamning och som gör ditt livdjursurval före september

Var noga med att registrera dina uppgifter i juni före sista datum enligt ovan. Det gäller lamningsregistreringar, samt ev. 60-dagars vikt och mönstringsresultat om dessa är genomförda. Då får du avelsvärden på dina lamm baserat på tillgänglig information och har möjlighet att använda dessa vid urvalet.

Läs nedan om vad du behöver göra i Elitlamm för att förbereda lammen för avelsvärderingen

Elitlamm Avel & Produktion

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm Avel & Produktion:
1. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt.
Använd menyn Lamning-Registrering-Registrering av lamning eller Elitlamm Puls.
2. Registrera ev. 60-dagars vikt. Använd menyn Vägning-Registrering-…
3. Om lammen ska gårdsmönstras, skapa en mönstringsomgång och välj rätt mönstringsform.
Använd menyn Avel-Mönstringsomgång-Skapa/ändra mönstringsomgångar. Har du lamm som ska mönstras på olika sätt skapar du olika mönstringsomgångar, t ex en för päls och en för ull. Om lammgrupper med samma mönstringsform fötts upp under olika förhållanden eller skiljer sig mycket i ålder, skilj dem i flera mönstringsomgångar för att få rättvisa avelsvärden.
4. Avsluta betäckningsgruppen/grupperna och för över lammen i Mönstringsomgången.
Använd menyn Avel-Omgång-Avsluta betäckningsgrupp och registrera eventuellt lammen i en mönstringsomgång.
5. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt i Mönstringsmenyn.
Använd menyn Avel-Mönstring-Registrera mönstring.

Lamm som är registrerade men inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.

D.v.s. gör minst punkt 1 senast angivet datum om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Elitlamm AvelMini

För att djurets avelsvärden ska visas behöver du göra följande i Elitlamm AvelMini:
1. Registrera lamning, lägg gärna in födelsevikter samtidigt. Använd menyn Lamning.
2. Om lammen ska gårdsmönstras, skapa en mönstringsomgång och välj rätt mönstringsform. Har du lamm som ska mönstras på olika sätt skapar du olika mönstringsomgångar, t ex en för päls och en för ull. Om lammgrupper med samma mönstringsform fötts upp under olika förhållanden eller skiljer sig mycket i ålder, skilj dem i flera mönstringsomgångar för att få rättvisa avelsvärden.
3. Registrera mönstringsresultat och 110-dagarsvikt. Använd menyn Registrera mönstring.
Lamm som inte har blivit mönstrade före brytningsdatumen ovan, får avelsvärden baserade på tillgänglig information.

D.v.s. gör minst punkt 1 senast angivet datum om du vill ha avelsvärden på dina lamm redan i första avelskörningen, även om du inte hunnit mönstra.

Mer att läsa om avelsvärderingen: se artiklar under fliken Elitlamm/Avelsvärdering