Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.16-10272/2019

Datum: 2019-10-22
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››