Yttrande gällande dnr 5.2.16–080542020

Dnr 5.2.16–080542020
Datum: 2020-05-26
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››