Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.16-12113/2018

Datum: 2018-09-07
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››