Yttrande gällande förslag till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

Dnr 4.1.15-12629/2018

Datum: 2018-11-20
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››