1 av 3 får lämnar EU

Det börjar närma sig. Snart lämnar det Förenade kungariket det vill säga Storbritannien och Nordirland EU.

Text Ann-Marie Karlsson, SJV

Den senaste stora strukturundersökningen genomfördes inom EU år 2016. Därför hämtar jag resultaten från den från Eurostats databas för att se att:

  • Knappt 2 % av jordbruksföretagen lämnar EU. År 2016 fanns det fanns 185 000 företag i Storbritannien och de brukade i genomsnitt 88 hektar. 89 % av marken brukades för övrigt vid de 52 600 företag som hade mer än 50 hektar.
  • 9 % av EU:s jordbruksmark lämnar unionen. Det motsvarar 16 miljoner hektar. Endast 2 % brukades med ekologiska produktionsmetoder. Av jordbruksmarken i Storbritannien var år 2016 5 miljoner hektar åkermark, varav ungefär hälften odlades med spannmål.
  • I Storbritannien var 15 % av driftledarna var kvinnor år 2016. 5 % av driftsledarna var yngre än 40 år. Även om dessa andelar var lägre i Storbritannien än genomsnittet så påverkar det endast marginellt motsvarande andelar i EU:27
  • 35 % av fåren inom EU fanns i Storbritannien år 2016. Det motsvarar 33 miljoner får och innebär alltså att 1 av 3 får lämnar EU.
  • 11 % av alla nötkreatur lämnar EU när Storbritannien lämnar unionen.
  • 3 % av de sysselsatta inom jordbruket och 7 % av EU:s produktionsvärde lämnar EU. Jordbruket i Storbritannien sysselsatte nämligen 286 000 årsarbetstider och skapade 31 miljarder i produktionsvärde.
  • 7 % av EU:s jordbrukssubventioner betalades ut till Storbritannien år 2016. Det motsvarade 3 986 miljoner euro.
  • 75 % av jordbruksföretagen i Storbritannien har djur. Det är bara i Irland, Slovenien, Luxemburg och Rumänien som andelen är större.

Läs mer
Jordbruket i siffror: 1 av 3 får lämnar EU ››