16 apr 2021

Geografiska matvarumärken – en accelererande kraft för lokal mat

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken. Rapporten Geografiska matvarumärken analyserar konsumenternas syn på lokal mat och framgångsfaktorerna för att utveckla framgångsrika geografiska matvarumärken. Rapporten tar även upp rekommendationer för kommande arbete. Hämta rapporten här

Jordbruksverkets
30 mar 2021

#18 Fårpodden: Vågar man satsa på lamm?

Med ett avräkningspris som ligger stadigt högt och en marknad som suktar efter mer svenskt lamm ställer vi frågan om det nu är läge att satsa på lammproduktion. Till Fårpodden #18.

Svenska Fåravelsförbundet
25 mar 2021

#17 Fårpodden om lönsamma lamm

Avräkningspriset har legat stadigt högt det senaste året och nu är det dags att prata om lönsamhet. Inget flum denna gång, här får vi konkreta tips om saker man kan göra för att förbättra lönsamheten i sitt fårföretag. Till Fårpodden #17

Svenska Fåravelsförbundet
27 jan 2021

#7 Fårpodden: Marknaden och lönsamhet

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet
19 okt 2019

LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

LRFs statistikplattform, uppdateras varje vecka.

Artikelarkiv
LRF
13 dec 2017

Lamm året om

Se filmen på YouTube

SoL-film
20 dec 2016

Marknadsstatistik

Till menyn Marknadsstatistik här på SFs hemsida

Hemsidan
21 jun 2016

Mervärden i svensk produktion av får och lamm

Hämta pdf

Jordbruksverket
9 dec 2014

Ekonomi och marknad

PÅ LRFs hemsida publiceras flera gånger om året skriften Ekonomi och marknad som syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. LRF Kött

Christian Näslund
LRF Kött
1 nov 2014

Checklistor för leveranskontrakt till dig som köttföretagare

Checklistan via LRFs hemsida

LRF Kött har tillsammans med Intresseföreningarna och LRF Konsult tagit fram checklistor för vad som kan vara bra att tänka på vid kontraktsteckning av slaktdjur.

Avsikten är att checklistorna ska vara ett stöd för dig som köttföretagare i din affärsrelation med slakteriföretag.

LRF
9 okt 2014

Marknadsråd får- och lammkött

Hämta fil (pdf)

Jonathan Lukkarinen, Åsa Lannhard Öberg
Jordbruksverket
10 mar 2014

Gris, nöt och lamm i siffror 2013 – En strukturrapport från LRF Kött

Hämta fil (pdf)

Christian Näslund
LRF Kött
15 maj 2013

Marknadsråd får- och lammkött

Hämta artikel (pdf)

Jonathan Lukkarinen, Åsa Lannhard Öberg
Jordbruksverket
23 jan 2013

EU:s marknadsreglering för får- och getkött

Information via Jordbruksverket

Jordbruksverket
Jordbruksverket, hemsidan
2 jan 2013

Lokal matlogistik

Via Epsilon

Ljungberg, David and Gebresenbet, Girma and Nordmark, Ingrid and Bosona, Techane Gari and Aradom Messmer, Samuel and Jüriado, Rein and Cardoso, Marcelo and Redman, Lauren Ann
SLU, Institutionen för energi och teknik