Vad gör SF för dig?

Svenska Fåravelsförbundet erbjuder dig stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. Tillsammans skapar vi samarbeten och förbättrar villkoren för ett attraktivt liv med får.

Svenska Fåravelsförbundet (SF) är en rikstäckande branschorganisation med 24 länsföreningar spridda över hela landet. Ett tiotal rasföreningar är också anslutna till förbundet. Organisationen är fristående, opolitisk och ideell utan några personliga vinstintressen.

SF är erkänd avelsorganisation för alla Sveriges fårraser. Sedan 1917 har vi verkat för fåravelns främjande och lönsamhet och för en ökad avsättning för får- och lammkött, ull och skinn.

Vi bevakar fårägarnas intressen näringspolitiskt kring slaktfrågor och beslut från statliga myndigheter och riksdag. Vår målsättning är att det ska vara attraktivt och lönsamt att bedriva fårskötsel i hela Sverige med bra villkor för alla produktionsformer som kött, pälsskinn, ull och naturvård.

Elitlamm

Tillsammans med Elitlamm AB driver Svenska Fåravelsförbundet Elitlamm som är ett internetbaserat fårdataprogram för besättningar som vill ha ökad lönsamhet, god kontroll och stor säkerhet. Här har du möjlighet att samla all information om djuren i din besättning samt ta del av den utveckling som sker inom fårnäringen.

Stambokföring av rasrena får görs genom något av de två Elitlammprogram som har koppling till avelsregistret; Elitlamm Avel & produktion eller Elitlamm AvelMini.

24 länsföreningar

Som medlem i SF blir du också automatiskt medlem i din lokala fåravelsförening. De anordnar utbildningar, medlemsmöten, resor och temadagar kring får och lammproduktion. Distriktsföreningarnas styrelser bevakar medlemmarnas intressen lokalt.

Tidningen Fårskötsel

Som medlem får du tidningen Fårskötsel, Sveriges enda facktidskrift för fårägare och lammproducenter. I den kan du läsa om allt som har med får att göra. Avel, ekonomi, byggnader, utfodring, betesskötsel, fårens hälsovård, näringsbevakning och allt som rör avsättningen av fårets produkter. Dessutom får du tips om lokala arrangemang. Du får även praktiska tips som gör vardagen lättare, förbättrar din ekonomi och ökar glädjen i att vara fårägare!

Fårskötsel nr 3 2022 finns som provnummer i digitalt format. Läs den här!

Veckobrev

Varje fredag får medlemmar ett veckobrev med epost, där vi sammanfattar vad som hänt inom SF och lyfter aktuella frågor.

Fårpodden

SF ger ut podd om får. Den kan alla lyssna till, den finns via hemsidan och på många andra ställen där poddar finns.

Klicka här för att bli medlem

Våra annonsörer