Information till ras- och lokalföreningar

Er egen sida på hemsidan

Innehållet på ras- och lokalföreningarnas sidor styrs helt av respektive förening. Ni kan skicka uppdateringar så ofta ni vill, genom att maila underlag till Anna som är webbredaktör.

När ni skickar in funktionärsrapport efter årsmötet uppdaterar vi er styrelses kontaktuppgifter på hemsidan. Det behöver ni alltså inte tänka på. Men tänk på att se över annan information på era lokal sidor då och då. Ni kan som sagt skicka uppdateringar så ofta ni vill, men inget utöver aktuell styrelse ändras utan att ni ber om det.

Kansliets utskicksservice

Kansliet erbjuder lokalföreningarna hjälp med utskick, i form av av epostutskick till de medlemmar som har en epostadress i vårt register, och pappersutskick till de utan epostadress.

Läs här om vad som gäller för hjälp med utskick.