Information till SFs distriktsföreningar

Er egen sida på hemsidan

Innehållet på ras- och distriktsföreningarnas sidor styrs helt av respektive förening. Ni kan skicka uppdateringar så ofta ni vill, genom att maila underlag till Anna som är webbredaktör.

När ni skickar in funktionärsrapport efter årsmötet uppdaterar vi er styrelses kontaktuppgifter på hemsidan. Det behöver ni alltså inte tänka på. Men tänk på att se över annan information på era lokal sidor då och då. Ni kan som sagt skicka uppdateringar så ofta ni vill, men inget utöver aktuell styrelse ändras utan att ni ber om det.

Kansliets utskicksservice

Kansliet erbjuder distriktsföreningar hjälp med utskick, i form av av epostutskick till de medlemmar som har en epostadress i vårt register, och pappersutskick till de utan epostadress.

Läs här om vad som gäller för hjälp med utskick.

Material för att värva medlemmar och kampanjpris för medlemsskap

Det finns informationsfoldrar om SF och Elitlamm, och en del annat tryckt material för information och medlemsvärvning, kontakta Åsa.

Det finns möjlighet att erbjuda SF-medlemskap till kampanjpris i samband med aktiviteter. När distriktet ska arrangera någon form av event (kurser, medlemsträffar, studiebesök etc), kontakta Åsa för att meddela att ni kommer att värva medlemmar med kampanjerbjudande och vad eventet heter. Ni får av Åsa en skräddarsydd fil som kan skrivas ut och som ni kan dela ut, den innehåller den information som den blivande medlemmen behöver för att anmäla sig och få rätt pris.

I lådan finns alltid äldre nummer av Fårskötsel och informationsfoldrar om SF respektive Elitlamm. Förutom detta bassortiment så beror innehållet på vad som finns på lager och vad som är aktuellt, det kan bli ”överraskningar”. Foto Britta Wendelius

SFs förtjänstnålar

Många personer gör ett förtjänstfullt arbete för den svenska fårnäringen runt om i landet. För att ha möjlighet att tacka dessa förtjänstfulla personer har Fåravelsförbundet tagit fram förtjänstnålar som kan delas ut som ett erkännande och ett tack. Nålarna är numrerade. Den första guldnålen delades ut vid SF:s årsstämma i maj 2023.

Det finns även en silvernål som distriktsföreningar kan dela ut till en medlem eller före detta medlem som gjort ett förtjänstfullt arbete inom distriktet eller SF. Maximalt en nål kan rekvireras per år. Ansökan om nål med medskickad motivering görs till SF:s styrelse.