Information till ras- och lokalföreningar

Er egen sida på hemsidan

Innehållet på ras- och lokalföreningarnas sidor styrs helt av respektive förening. Ni kan skicka uppdateringar så ofta ni vill, genom att maila underlag till Anna som är webbredaktör.

När ni skickar in funktionärsrapport efter årsmötet uppdaterar vi er styrelses kontaktuppgifter på hemsidan. Det behöver ni alltså inte tänka på. Men tänk på att se över annan information på era lokal sidor då och då. Ni kan som sagt skicka uppdateringar så ofta ni vill, men inget utöver aktuell styrelse ändras utan att ni ber om det.

Kansliets utskicksservice

Kansliet erbjuder lokalföreningarna hjälp med utskick, i form av av epostutskick till de medlemmar som har en epostadress i vårt register, och pappersutskick till de utan epostadress.

Läs här om vad som gäller för hjälp med utskick.

Låna digitalt mötesrum till lokalföreningens årsmöte

Med anledning av pandemiläget erbjuder förbundet även i år möjligheten att låna en länk för att genomföra lokalföreningars årsmöten digitalt i Microsofts konferenslösning Teams. Kontakta förbundsekreterare Britta i god tid före årsmötet för att boka digitalt mötesrum.

Såhär går det till:

  • Länken vi lånar ut kan betraktas som en kod till mötesrummets dörr.
  • Någon från förbundet ser till att dörren inte kärvar och att ni kommer in till ert möte, men stannar inte kvar och lyssnar när mötet drar igång. Om ni inte bjudit in denne att medverka, förstås.
  • Lokalföreningen planerar, kallar till möte och ”ställer ut stolarna”, precis som vanligt.
  • Lokal kontaktperson tar emot medlemmarnas anmälningar och får länk/kod från oss några dagar innan mötet. Den skickar lokalföreningen ut till alla som anmält sig, en eller ett par dagar innan mötet.
  • Har du anmält dig till ett årsmöte men inte fått mailet med länk/kod, hör av dig till den som tog emot anmälningarna i god tid innan mötet startar.