21 maj 2024

FarmStat-rapporten 2023

FarmStat-rapporten 2023
Länkar till tidigare rapporter finns här.

Gård & Djurhälsan
29 apr 2024

Småkrypen i fårhagen

Problem med inälvsparasiter, fästingar, flugor och knott hör betessäsongen med får till i mer eller mindre utsträckning. Men i fårhagen lever även en lång rad andra små kryp, tex bin, fjärilar och dynglevande insekter, som på många sätt är viktiga delar av ekosystemet i hagen. Att hålla parasiterna borta från djuren, men utan att missgynna övrig fauna kan vara en utmaning. Läs artikeln via Gård & Djurhälsans hemsida.

Malin Bernhard, Gård & Djurhälsan
Fårskötsel nr 5 2021/Gård & Djurhälsans hemsida
6 jul 2023

Farmstat – En djupdykning bland träckprover

Artikel

Malin Bernhard
Gård & Djurhälsan och Fårskötsel
21 jun 2023

#29 Fårpodden: Leva med resistens

Till Fårpodden #29

Svenska Fåravelsförbundet
21 jun 2023

FarmStat 2022

FarmStat presenterar sin andra rapport som innehåller sammanställda data över bland annat parasitläget hos svenska får och kvalitetsutfall för får och lamm från 2022. FarmStat-rapporten för 2022

Gård & Djurhälsan
25 maj 2023

Råd vid misstänkt eller konstaterad resistens mot avmaskningsmedel

Att ha en väl fungerande strategi för att bekämpa parasiter hos fåren är en utmaning för såväl producenter som veterinärer, särskilt om tillgängliga läkemedel inte fungerar på ett bra sätt. Expertgruppen Sampar (G&D, SLU, SVA och VÄXA) arbetar framför allt för att motverka att parasiterna blir motståndskraftiga (resistenta) mot avmaskningsmedlen. Vid misstanke om resistens bör en utredning, så kallad FECRT, göras. Vägledning och råd har samlats bland annat i dessa två dokument; ett riktat till besättningar med misstänkt resistens och ett till dem med konstaterad resistens.

Gård & Djurhälsan, SLU, SVA och VÄXA
Gård & Djurhälsan
12 apr 2023

Hjälp fåren att stå emot parasiter

Artikel

Katarina Gustafsson
Gård & Djurhälsan
22 mar 2023

Parasitic strongyle nemabiome communities in wild ruminants in Sweden

Artikel

Peter Halvarsson, Paulius Baltrušis, Petter Kjellander, Johan Höglund
BioMed Central Ltd
22 mar 2023

Resistensundersökning 2022

Artikel

Katarina Gustafsson, Johan Höglund
Gård & Djurhälsan och Fårskötsel
7 mar 2023

Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter

Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter

SLU, Växa, SVA, Gård & Djurhälsan
28 feb 2023

Resistens mot flera avmaskningsmedel hos svenska får

Sammanfattning

Höglund J, Baltrušis P, Enweji N, Gustafsson K
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
6 feb 2023

FarmStat-rapporten om parasitförekomst och kvalitetsutfall vid slakt

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av medel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen. FarmStat-rapporten 2021

Gård & Djurhälsan
31 aug 2022

Avmaska fåren rätt för minskad resistens

Artikel

Halvarsson P, Gustafsson K, Höglund J
Ur SLU:s kunskapsbank
31 mar 2022

Ta träckprover på rätt sätt

Ta träckprover på rätt sätt

Katarina Gustafsson, Fredrik Engström, Gård & Djurhälsan Faktagranskning: Prof Johan Höglund, SLU
Gård & Djurhälsan
25 feb 2022

Vinterlammande tackor smittar betet mindre än vårlammande tackor

Läs mer med länk till artikeln

Höglund J, Carlsson A, Gustafsson K
SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap