31 aug 2022

Avmaska fåren rätt för minskad resistens

Artikel

Halvarsson P, Gustafsson K, Höglund J
Ur SLU:s kunskapsbank
31 mar 2022

Ta träckprover på rätt sätt

Ta träckprover på rätt sätt

Katarina Gustafsson, Fredrik Engström, Gård & Djurhälsan Faktagranskning: Prof Johan Höglund, SLU
Gård & Djurhälsan
25 feb 2022

Vinterlammande tackor smittar betet mindre än vårlammande tackor

Läs mer med länk till artikeln

Höglund J, Carlsson A, Gustafsson K
SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
26 nov 2021

Sensorer kan påvisa parasitsmitta

SLU:s kunskapsbank

Högberg N, Hessle A, Lidfors L, Baltrušis P, Claerebout E, Höglund J, Enweji N
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för epidemiologi
3 sep 2021

Sheep nemabiome diversity and its response to anthelmintic treatment in Swedish sheep herds

Via Epsilon | Kort sammanfattning på svenska

Peter Halvarsson och Johan Höglund
Parasites & Vectors
17 aug 2021

Fårbranschens gemensamma riktlinjer mot avmaskningsmedels-resistenta parasiter

Hämta riktlinjerna som pdf-dokument

Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan
Svenska Fåravelsförbundet
7 jul 2021

Följ upp parasitförekomst!

Artikel

Karin Lindqvist-Frisk
Gård & Djurhälsan
7 apr 2021

Att förstå hur parasiterna utvecklar resistens är ett av våra främsta mål

Artikel

Katarina Gustafsson
Gård & Djurhälsan
25 mar 2021

#16 Fårpodden om parasiter, resistenta parasiter och betesplanering

Avräkningspriset har legat stadigt högt det senaste året och nu är det dags att prata om lönsamhet. Inget flum denna gång, här får vi konkreta tips om saker man kan göra för att förbättra lönsamheten i sitt fårföretag. Till Fårpodden #16.

Svenska Fåravelsförbundet
19 jan 2021

Karantänsråd avseende parasiter – resultat från auktionsbaggar

Med stöd från Stiftelsen Svensk Fårforskning har vi drivit ett projekt med det övergripande syftet att utreda hur väl aktuella karantänsråd fungerar för att minska risken att få in nya och oönskade parasiter i den egna besättningen, i synnerhet resistenta stammar av stora magmasken, Haemonchus, vid livdjursköp. Parasitläget följdes hos 50 baggar köpta på auktioner hösten 2019, via träckprover tagna på försäljningsdagen, i karantänen och på våren/försommaren 2020 i de nya besättningarna. Läs artikeln via Gård & Djurhälsans hemsida.

Katarina Gustafsson, Johan Höglund
Gård & Djurhälsan
27 jan 2020

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

Artikel med länk till slutrapport

Niclas Högberg, Lena Lidfors, Anna Hessle, Katarina Arvidsson Segerkvist, AndersHerlin, JohanHöglund
SLU
13 aug 2019

Allt om parasiter och träckprov

Samlad information på Gård & Djurhälsans hemsida

Gård & Djurhälsan
3 apr 2019

Se upp för Stora leverflundran vid inköp av djur!

Artikel

Ulrika König, Helen Björk Averpil
Gård & Djurhälsan
20 mar 2019

Projektrapport: Kontroll av resistens hos parasiter – Svarmpar 2018

Artikel

Katarina Gustafsson, fårhälsoveterinär Gård & Djurhälsan
20 mar 2019

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens

Artikel och riktlinjer

Gård & Djurhälsan
Gård & Djurhälsan/SFs hemsida