Jönköpings Fåravelsförening

logga_jkpng_ny

Snabbare information om vad som händer i föreningen

Återigen vill vi vädja till dig att skicka in din e-post adress. Brevutskick är dyrt och tar tid att producera och skicka. Via e-post kan du snabbt få information kring vad som är på gång i föreningen. Skicka din e-postadress till anders.rasberg@telia.com.


Foderplaneringskurs

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.

Birgit Fag från Hushållningssällskapet Jönköping tillsammans med Emelie Wickström från Rådgivarna i Sjuhärad bjuder in till två kvällsföreläsningar om utfodring, foderplanering och foderanalyser för fårföretagare.

Onsdag 13 januari kl. 17.30-20.45 och onsdag 20 januari kl. 17.30-20.45

Mer info i inbjudan ››

Kurs Får som hobby

Tid: 24 oktober kl 10:00-16:00
Plats: Grenna Kulturgård
Kursledare: Anders Råsberg

Vad ska du tänka på om du ska skaffa får? Hur kommer du igång? Vad kostar de i inköp och skötsel?
Hur mycket tid och mark behövs?
Under en dag får du grundläggande kunskaper innan du blir fårägare.
Vi besöker även Skraparps fårgård.

Läs mer här ››

Välkomna till baggauktionen i Tenhult den 19 september

Katalogen finns här, och programmet här.

Några ändringar i utbudet: Katalognummer 18, 21, 25 och 34 har lämnat återbud.

Feltryck: När du läser auktionskatalogenstår det rätt avelsvärden för katalognummer  24 och 38 på härstamningsbevisen, men inte i sammanställningen över baggarna.

Vi ses väl på lördag? Välkommen!

Välkomna till årsmöte med Jönköpings läns fåravelsförening

Vi träffas lördag den 22 februari 2020 klockan 15.00

Hos familjen Bolmgren i Törås Anderstorp för att titta på deras nybyggda fårhus.

Årsmötet hålls på Stora Segerstad naturbruksgymnasium som i år fyller 100 år.

I samband med årsmötet får vi lite information om skolan och fortsätter sedan med en bit mat.

Brevinbjudan med mer information om några dagar.

Välkomna!
Styrelsen

Facebook

Vi finns nu på Facebook – Jönköpings läns Fåravelsförening. Där hittar du information av olika aktiviteter i vår förening och kan diskutera olika frågor.

Rovdjursalert – information via SMS

Nu kan du via länsstyrelsen få information om när det finns rovdjur i närheten. Anmäl dig via länsstyrelsens web-sida.


Styrelse 2020

ORDFÖRANDE 
Anders Råsberg
Skraparp 5
563 93 Gränna
0709-46 81 19
anders.rasberg@outlook.com

SEKRETERARE
Helén Bolmgren
Törås Södergård pl 45
334 91 Anderstorp
0371-184 08
helen.bolmgren@lj.se

KASSÖR  
Gunborg Bringevik
Jordshult 1
555 93 Jönköping
036-65 74 43
gunborg.bringevik@telia.com

LEDAMÖTER

Carina Bengtsson
Gummarp Vadet
330 12 Forsheda

Elisabeth Fungby-Jönsson
Högagärde 3
571 67 Bodafors
0380-37 60 25
fungby.jonsson@hotmail.com

Thomas Börjesson
Lena 2
570 67 Forsheda

Torbjörn Eklund
Rydet 1
560 25 BOTTNARYD
torbjorn.eklund@outlook.com

SUPPLEANT

Andreas Bolmgren
Törås Södergård Pl 45
334 91 Anderstorp