Avelsorganisation och avelsprogram

Svenska Fåravelsförbundet är i egenskap av erkänd avelsorganisation ansvarig för stambokföringen av renrasiga får. Här finns de plan och riktlinjer som styr avelsorganisationens arbete och samtliga av Jordbruksverket godkända avelsprogram för får.

Godkända avelsprogram

Svenska raser

Importerade raser