25 maj 2022

40 frågor och svar om mat och klimat

Läs på LRFs hemsida

LRF
19 maj 2022

Små gårdar med betande djur viktiga för landskap och biologisk mångfald

Referat via Greppa Näringen med länk till doktorsavhandlingen Livestock as resource users and landscape managers

Johan O. Karlsson
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, SLU
7 apr 2022

Vall förändrade sammansättningen av markens organiska fraktioner på en mjölkgård

Artikel

Markus Hoffmann
Greppa Näringen
21 jan 2022

Jämförelse av tidig och sen flytgödselspridning till vall

Artikel

Markus Hoffmann
Greppa Näringen
12 dec 2021

Wool in Aquatic Environments

Artikel på engelska som jämför olika materials nedbrytningstid i havsmiljö.

International Wool Textile Organisation
11 nov 2021

Växthusgaserna – koldioxid, metan och lustgas

Artikel

SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)
25 aug 2021

Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Vägen mot fossiloberoende jordbruk

En utredning från Näringsdepartementet
25 aug 2021

Att sätta siffror på biodiversitet – en förstudie

Ett projekt inom Branschutvecklingspengen Nötkött Slutrapport

Serina Ahlgren, Birgit Landquist
RISE
25 maj 2021

Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar

Rapporten Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar
De 10 viktigaste klimatåtgärderna, åtgärdslista lamm
Läs mer på Svenska Köttföretagens hemsida.

Theres Strand, Johanna Bengtsson och Lina Hidås
Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm
8 maj 2021

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Varför ska man välja svenskt lammkött? Texten finns också som snygg broschyr, perfekt att skicka med till exempel lammlådor. Beställ hem eller ladda ner på Svenskt Kötts hemsida.

Svenskt Kött
28 apr 2021

Hur stor klimatpåverkan har egentligen köttet?

Artikel Grafik: Svenskt Kött

Svenskt Kött
28 apr 2021

Utan djuren – inga grödor

Artikel

Svenskt Kött
19 apr 2021

Seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Via Youtube

2050 Consulting
14 apr 2021

Regelverk för klimatberäkning av foder (RKFS)

Foder & Spannmåls regelverk för klimatberäkning av foder finns publicerade under Regelverk.

Foder och spannmål
7 apr 2021

Resurseffektivisering på gården

Det finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar med att effektivisera sina resurser. Men hur gör man?

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Jordbruksverket tagit fram en rapport och ett verktyg för att beräkna resursanvändningen på nöt-, gris-, och lammgårdar.

Kom igång med resurseffektivisering

Jordbruksverket