27 jan 2021

#12 Fårpodden: Fåren och klimatet

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet
31 mar 2020

Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

Naturbetesmarken är en central del av kulturlandskapet och viktig för den biologiska mångfalden. I en ny rapport från Agrifood, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har man undersökt om betesmarkerna minskar för att det är brist på betesdjur i landet. Resultatet av studien visar att det inte saknas betesdjur till de svenska naturbetesmarkerna, utan att skälet till att naturbetesmarker inte betas är att det inte är tillräckligt lönsamt för jordbrukare jämfört med andra driftsformer. För att bevara naturbetesmarken behöver det bli mer lönsamt att föda upp djuren med naturbete, än utan. Hämta rapporten

Cecilia Larsson, Niklas Boke Olén, Mark Brady
AgriFood Economics Centre
10 feb 2020

Faktablad om klimatåtgärder för lantbruk

Fyra faktablad för nötköttsproducenter, som är lika användbara för fårbönder. Artikel

Greppa näringen, Agroväst m.fl.
Hemsidan
20 dec 2019

Markanvändning i Sverige

Artikel

Svenskt kött
17 dec 2019

Kan köttproduktion vara resurssmart

Video

Svenskt Kött
Youtube
22 jun 2019

Betesmark i Sverige

Artikel

Ann-Marie Karlsson, Jordbruket i siffror
Jordbruksverket
28 mar 2019

Långsiktiga effekter av torkan 2018 och hur jordbruket kan bli mer motståndskraftigt mot extremväder

Rapport från Jordbruksverket ››

Jordbruksverket
20 mar 2019

Debatt: Idisslare har viktig roll i vårt livsmedelssystem

Artikel

Sigrid Agenäs, Britt Berglund, Kristina Dahlborn, Rebecca Danielsson, Dirk-Jan De Koning, Torsten Eriksson, Ulf Emanuelson, Anna Hessle, Lena Holm, Kjell Holtenius, Anna Jansson, Anders Karlsson, Mikaela Lindberg, Elisabet Nadeau, Katja Nilsson, Sofia Nyman, Anna Wistedt, Eva Sandberg
Svenska Dagbladet
21 mar 2018

Animalierna får kämpa i debatten men är en del av lösningen!

Läs artikel

Anders Herlin
SLU, Institutionen för biosystem och teknologi
23 nov 2017

Varför svenskt kött

Artiklar på Svenskt Kötts hemsida

Svenskt Kött