Lammlyftet och Handlingsplan Lamm

I mars 2015 tog branscherna initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk nötkötts- och lammproduktion. Målsättningen med Handlingsplan Nöt och Lamm är att öka produktionen av svenskt nöt- och lammkött.

LRF Kött ingår i den styrgrupp som leder utarbetandet av handlingsplanerna. I styrgruppen ingår även representanter från Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Köttföretagen, Dagligvaruhandeln, Jordbruksverket och
Näringsdepartementet

Handlingsplanen är indelad i fyra olika målområden för nöt; marknad, export, produktion samt stöd & regler samt fem olika målområden för lamm; marknad, export, produktion ull & skinn samt stöd & regler.

Här finns dokumentet Handlingsplan Lamm

Hemsida för Handlingsplanerna
På hemsidan förmedlas information löpande

Lammlyftet

Lammlyftet har som mål att öka värdet i svensk lammproduktion genom att sätta det svenska lammköttet på konsumenternas karta, stärka ätkvaliteten, öka lönsamheten hos svenska lammproducenter och öka utbudet.

I styrguppen ingår representanter för Svenska Fåravelsförbundet, LRF Kött, KLSUgglarps, Menigo och SLU. Projektägare för Lammlyftet är LRF och Helena Stenberg från Svenska Köttföretagen leder projektet. Projektet startades i oktober 2015 och beviljades 2017 beviljats 3 miljoner kronor i projektmedel från EIP (Europeiska innovationspartnerskapet).

Slutrapport från Lammlyftets första fas

Lammlyftets verktyg

LL_LIGGANDE_POS_RGBEU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg