Föreningen Gutefåret

Föreningen har till uppgift att bevara gutefåren som ett viktigt kulturarv i den svenska husdjurshållningen.
Detta sker genom regelbunden utgivning av tidningen Gutefåret, förvaltning av rasrena gutefår i föreningens genbank (i samarbete med Elitlamm), baggbesiktning och rådgivning.
Verksamheten är riksomfattande och medlemskapet öppet för alla.

Läs mer på hemsidan www.gutefar.se

Styrelse 2019

ORDFÖRANDE
Markus Kuster
Blackelid, Hagebolet 6
57795 Virserum
0706 641 775
markus.kuster@gutefar.se

VICE ORDFÖRANDE
Tine Olsen
Kärrsmossen, Skönvik
671 91 Arvika
0702 791 929
tine.olsen@gutefar.se

SEKRETERARE
Anna-Karin Behm
Skälleryds Nygård 1
595 91 Mjölby
0768 013 064
anna-karin.gustavsson@gutefar.se

KASSÖR
Annika Pettersson
Källunge, Säggeby 467
621 79 Visby
0709 517 730
annika.pettersson@gutefar.se

LEDAMOT
Stig Wickman
Eskelhem, Rovide 178
622 70 Gotlands Tofta
0739 181 307
stig.wickman@gutefar.se

LEDAMOT
Göran Lundström
Blecket, Bergvägen 29
795 92 Rättvik
0705 936 613
goran.lundstrom@gutefar.se

LEDAMOT
Anna Hall
Kristberg, Haget 570
590 28 Borensberg
0708 748 976
anna.hall@gutefar.se