Skaraborgs Fåravelsförening

Välkommen som medlem!

logo

Som medlem får du reda på vilka aktiviteter som förekommer på fårfronten.
Du får möjlighet att träffa andra fårägare i området och får tillfälle att utbyta erfarenheter under trevliga former.

Skaraborgs Fåravelsförening är en distriktsförening och du blir automatiskt medlem i denna när du går med i Svenska Fåravelsförbundet.

Vilka aktiviteter ordnar föreningen?

Kurstillfällen kvällstid i början av året med aktuella teman som utfodring, skötsel, åtgärder vid lamning, djurhälsofrågor m fl.
Gårdsbesök.
Endagars studieresor.
Längre studieresor 2-3 dagar.
Kursdagar t ex klippkurser, mönstringskurser, naturbeteskurser eller andra kurstillfällen enligt önskemål.
Årsmöte med intresseväckande program.

Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta styrelsen och komma med förslag på aktiviteter!

SOMMARKVÄLL I FÅRHAGEN 18/8 kl 18.00

Onsdagen den 18 augusti kl 18.00 är ni välkomna till Ranstadsverket i Häggum.

Familjen Nyman håller ca 55 finullstackor på Korsgården utanför Häggum mellan Skultorp och Stenstorp. Korsgården hör till den sammanhängande mark Ranstadsverket förfogar över runt industriområdet där den totala arealen uppgår till ca 800 hektar med ca hälften skog och hälften öppen jordbruksmark. Korsgårdens del är för närvarande ca 40 hektar med ca hälften åkermark och hälften betesmark.

Välkomna till en intressant kväll där Veronica Nyman berättar om Ranstadsverkets historia med dess uppgång och fall i uranbrytningsbranschen och fårbesättningens roll i återställningen av området och den fortsatta driften av området.

Ni kommer bland annat få se hur fåren sköter den nyanlagda och tämligen imponerande terrängridbanan på Ranstadsverket, och ta en titt på den just avslutade restaureringen av betesmark vid det gamla dagbrottet som nu utgör Tranebärssjön.

För den som är intresserad finns det också möjlighet att se fabrik och utställning av villavagnar och fritidshus i familjeföretagets verksamhet, också det på Ranstadsverket.

Vägbeskrivning till Ranstadsverket: Från väg 46 mellan Skövde och Falköping, ta av vid trafikplats Grevagården. Följ skyltning RANSTADSV och Ranstadsverket. Industriområdet ligger på höger sida strax efter Häggum by, ca 7 km från avfarten. Adressen är Häggum Ranstadsverket, 521 64 Stenstorp, på en GPS är det oftast bäst att bara lägga in ”Häggum”.

Övrigt: Ta med egen kaffekorg och kläder efter väder.

Avgift: Gårdsbesöket är kostnadsfritt.

Anmälan: Ingen anmälan.

VÄLKOMNA! önskar Skaraborgs Fåravelsförening

RIKSBEDÖMNING I SKARABORG 23/8

Den 23 augusti arrangerar Skaraborgs Fåravelsförening en riksbedömning hos Lennart Pettersson i Härlunda.

Välkomna att anmäla era fina baggar senast den 17/8!

Kontaktperson: Birgitta Cederberg, cederberg@outlook.com, 0500-49 12 37

Har ni möjlighet att hjälpa till? Kontakta gärna Birgitta Cederberg på telefon 0500-491237 eller Jesper på 070-661 38 32.

ROVDJURSVAKA I SKARABORG 17/9 kl 19.00

Skaraborgs Fåravelsförening samlas till Rovdjursvaka hos Lennart Pettersson i Härlunda den 17 september kl 19.00.

Medtag eget fika och något att sitta på. Varmt välkomna!

Utdrag från SJV hemsida, Villkor för extra djuromsorg för får

Du ska beräkna ditt foder
Du ska senast den 1 november året som din ansökan gäller göra en foderinventering, låta göra en foderanalys och beräkna foderstater.
Foderinventering
Du ska senast den 1 november, det året som din ansökan gäller, inventera ditt grov- och kraftfoder och beräkna hur mycket foder och hur mycket av varje fodermedel som går åt fram till betesläpp. Kraftfoder inkluderar även spannmål. Du ska dokumentera detta och kunna visa dokumentationen vid en kontroll.
Foderinventeringen är viktig för att se till att fåren får rätt mängd foder med bra kvalitet. Om du byter foder snabbt och oplanerat så kan det påverka fåren negativt. Här finns en mall för foderinventering . Se även denna vägledning för foderinventering .

Foderanalys
Du ska låta ett ackrediterat laboratorium analysera energi och protein i minst 1 parti grovfoder. Det gäller både egenproducerat foder och inköpt foder. Det är viktigt att du låter göra foderanalys av grovfodret för att upptäcka eventuella brister som du måste åtgärda. En analys kan visa brister som gör att du behöver komplettera ditt grovfoder med vissa mineraler eller med kraftfoder.
Du ska ha ett analysprotokoll och kunna visa vilka kostnader du haft för analysen senast den 1 november det året som din ansökan gäller.

Foderstater
Du ska beräkna foderstater för får som är över 1 år och för får som är satta i avel senast den 1 november, det året som din ansökan gäller. Foderstatsberäkningarna ska omfatta beräkning av foderbehov vid 3 olika stadier. Det är viktigt att fåren får rätt mängd foder med bra kvalitet och därför ska du göra foderstatsberäkningar för får som befinner sig i olika stadier.
För dräktiga får ska det göras för de 3 stadierna lågdräktighet, högdräktighet och digivning. För de besättningar där det inte finns dräktiga får ska istället 3 foderstater beräknas efter hullbedömningar och fodertillgång. Foderstaterna ska innehålla uppgifter om dagsintaget av olika foder för att täcka fårens näringsbehov. Vid en kontroll ska du kunna visa dessa foderstatsberäkningar.


Styrelse 2021

ORDFÖRANDE, AVELKONTAKTPERSON
Birgitta Cederberg
Uddeberg 1
521 98 Broddetorp
0500-491237
Cederberg@outlook.com

SEKRETERARE, KASSÖR
Jesper Eggertsen
Wilsons väg 6
532 72 Axvall
0511-62712
jesper.eggertsen@gmail.com

LEDAMOT
Lennart Pettersson
Härlunda Trumpetaregården 1
532 94 Skara
0706-477475
trumpetaregarden1@gmail.com

LEDAMOT
Mattias Nilsson
Hangelösa Kyrkby Storegården 1
533 92 Lundsbrunn
070-4493053
storegarden@hotmail.com

LEDAMOT
Sabina Persson
Friggeråker, Stora Rännagården1
521 96 Falköping
070-5414554
rannagarden1@telia.com

STYRELSENS ERSÄTTARE

Ann Awes
Dintestorp Källebacken
560 42 Sandhem
070-2193283
ann.awes@telia.com

UTBILDNINGSANSVARIG
Annelie Carlsson
Lilla Bjurum Bäckgården
533 91 Götene
070-5470603
annelie.bjurum@gmail.com

ROVDJURSANSVARIG
Veronica Nyman
Brunnhem, Kisakulla
521 63 Stenstorp
0736-635566
veronica@villavagnar.com