Skaraborgs Fåravelsförening

Välkommen som medlem!

logo

Som medlem får du reda på vilka aktiviteter som förekommer på fårfronten.
Du får möjlighet att träffa andra fårägare i området och får tillfälle att utbyta erfarenheter under trevliga former.

Skaraborgs Fåravelsförening är en distriktsförening och du blir automatiskt medlem i denna när du går med i Svenska Fåravelsförbundet.

Vilka aktiviteter ordnar föreningen?

Kurstillfällen kvällstid i början av året med aktuella teman som utfodring, skötsel, åtgärder vid lamning, djurhälsofrågor m fl.
Gårdsbesök.
Endagars studieresor.
Längre studieresor 2-3 dagar.
Kursdagar t ex klippkurser, mönstringskurser, naturbeteskurser eller andra kurstillfällen enligt önskemål.
Årsmöte med intresseväckande program.

Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta styrelsen och komma med förslag på aktiviteter!


INBJUDAN TILL LJUNGSTORPSKVÄLLARNA

Skaraborgs Fåravelsförening anordnar tre kurstillfällen med olika teman berörande får- och lammproduktion.

Kvällskurserna ges onsdagarna den 22/1, 5/2 och 19/2 kl. 19.00–ca 22 i Ljungstorps bygdegård

Onsdagen den 22 januari 2020

Niclas Högberg är veterinär och doktorand vid Parasitologen på SLU. Niclas presentation kommer att ta avstamp i de försök som genomförts på Götala i projektet ”Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur”, och fokusera på betesburna parasiter hos får och lamm, tillväxt och djurvälfärd samt digital övervakning av betesdjur.

Onsdagen den 5 februari 2020

Gudrun Haglund Eriksson, ordförande Svenska Fåravelsförbundet (SF), berättar om de tre projekten Cirkulära Yllekläder, Swedish Wool Initiative och Nappaprojektet del 2.

Onsdagen den 19 februari 2020

Mattias Nilsson och Ing-Marie Thorsson berättar om hur de går till väga när de väljer ut livdjur och hur de använder semin i avelsarbetet. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om avelsarbete.

Hämta programmet i pdf-format ››

Vägbeskrivning: Ljungstorps bygdegård är belägen mellan Skara och Skövde.

Från Skövde, väg 49: ta höger mot Ljungstorp efter bensinmacken Qstar.

Från Skara, väg 49: drygt 2 km efter Varnhem ligger infarten till vänster. Observera att en spansk sväng finns här för att undvika farliga vänstersvängar. Från infarten ligger bygdegården ca 900 meter in.

Följ skyltningen.

Avgift: Kurserna finansieras av Skaraborgs Fåravelsförening. Vid samtliga tillfällen betalar du endast för fika på plats, 40 kr per person.

Anmälan: Ingen anmälan krävs till kurskvällarna.

VARMT VÄLKOMNA! önskar Skaraborgs Fåravelsförening

Jesper Eggertsen telefon: 070-661 38 32 e-post: jesper.eggertsen@ gmail.com eller
Birgitta Cederberg telefon: 0500-491237 e-post: cederberg@ outlook.com

Medlemmarna i Skaraborgs Fåravelsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte

Plats: Ljungstorps Bygdegård

Dag och tid: Onsdagen den 18 mars 2020  kl.19.00

Program:
1. Årsmötesförhandlingar. Stadgeenliga ärenden
2. Förtäring
3. Agnetha Björndotter Berglund informerar om verksamheten i hennes företag Kullans Lycka

Vägbeskrivning: Ljungstorps bygdegård är belägen mellan Skara och Skövde.

Från Skövde, väg 49: ta höger mot Ljungstorp efter bensinmacken Qstar.

Från Skara, väg 49: drygt 2 km efter Varnhem ligger infarten till vänster. Observera att en spansk sväng finns här för att undvika farliga vänstersvängar. Från infarten ligger bygdegården ca 900 meter in.

Följ skyltningen.

Avgift: Kostnaden per person är 50 kronor som betalas kontant på plats.

Anmälan: För förtäringens skull vill vi att ni anmäler Er senast den 11 mars till:

Jesper Eggertsen telefon: 070-661 38 32 e-post: jesper.eggertsen@ gmail.com eller
Birgitta Cederberg telefon: 0500-491237 e-post: cederberg@ outlook.com


Utdrag från SJV hemsida, Villkor för extra djuromsorg för får

Du ska beräkna ditt foder
Du ska senast den 1 november året som din ansökan gäller göra en foderinventering, låta göra en foderanalys och beräkna foderstater.
Foderinventering
Du ska senast den 1 november, det året som din ansökan gäller, inventera ditt grov- och kraftfoder och beräkna hur mycket foder och hur mycket av varje fodermedel som går åt fram till betesläpp. Kraftfoder inkluderar även spannmål. Du ska dokumentera detta och kunna visa dokumentationen vid en kontroll.
Foderinventeringen är viktig för att se till att fåren får rätt mängd foder med bra kvalitet. Om du byter foder snabbt och oplanerat så kan det påverka fåren negativt. Här finns en mall för foderinventering . Se även denna vägledning för foderinventering .

Foderanalys
Du ska låta ett ackrediterat laboratorium analysera energi och protein i minst 1 parti grovfoder. Det gäller både egenproducerat foder och inköpt foder. Det är viktigt att du låter göra foderanalys av grovfodret för att upptäcka eventuella brister som du måste åtgärda. En analys kan visa brister som gör att du behöver komplettera ditt grovfoder med vissa mineraler eller med kraftfoder.
Du ska ha ett analysprotokoll och kunna visa vilka kostnader du haft för analysen senast den 1 november det året som din ansökan gäller.

Foderstater
Du ska beräkna foderstater för får som är över 1 år och för får som är satta i avel senast den 1 november, det året som din ansökan gäller. Foderstatsberäkningarna ska omfatta beräkning av foderbehov vid 3 olika stadier. Det är viktigt att fåren får rätt mängd foder med bra kvalitet och därför ska du göra foderstatsberäkningar för får som befinner sig i olika stadier.
För dräktiga får ska det göras för de 3 stadierna lågdräktighet, högdräktighet och digivning. För de besättningar där det inte finns dräktiga får ska istället 3 foderstater beräknas efter hullbedömningar och fodertillgång. Foderstaterna ska innehålla uppgifter om dagsintaget av olika foder för att täcka fårens näringsbehov. Vid en kontroll ska du kunna visa dessa foderstatsberäkningar.


Styrelse 2021

ORDFÖRANDE, AVELKONTAKTPERSON
Birgitta Cederberg
Uddeberg 1
521 98 Broddetorp
0500-491237
Cederberg@outlook.com

SEKRETERARE, KASSÖR
Jesper Eggertsen
Wilsons väg 6
532 72 Axvall
0511-62712
jesper.eggertsen@gmail.com

LEDAMOT
Lennart Pettersson
Härlunda Trumpetaregården 1
532 94 Skara
0706-477475
trumpetaregarden1@gmail.com

LEDAMOT
Mattias Nilsson
Hangelösa Kyrkby Storegården 1
533 92 Lundsbrunn
070-4493053
storegarden@hotmail.com

LEDAMOT
Sabina Persson
Friggeråker, Stora Rännagården1
521 96 Falköping
070-5414554
rannagarden1@telia.com

STYRELSENS ERSÄTTARE

Ann Awes
Dintestorp Källebacken
560 42 Sandhem
070-2193283
ann.awes@telia.com

UTBILDNINGSANSVARIG
Annelie Carlsson
Lilla Bjurum Bäckgården
533 91 Götene
070-5470603
annelie.bjurum@gmail.com

ROVDJURSANSVARIG
Veronica Nyman
Brunnhem, Kisakulla
521 63 Stenstorp
0736-635566
veronica@villavagnar.com