• Fårraser i Sverige

  Detta är fårraser som funnits i renrasig avel i Sverige de senaste åren. Det besättningsantal som anges visar antalet besättningar som har registrerat renrasiga lamm under 2022.

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Allmogefår

  De svenska allmogefåren återupptäcktes under slutet av 1900-talet och bevaras nu som olika raser i levande genbanker. De olika raserna har sitt ursprung i olika regioner, har ofta hållits i slutna besättningar och varierar både vad beträffar ulltyp, färg och exteriör. Studier har påvisat att raserna även skiljer sig åt genetiskt.

  Läs hela artikeln ››
 • Dorper och Vit Dorper

  Dorpern är härdig och anpassningsbar och klarar sig bra även på magra marker tack vare att den är en synnerligen god grovfoderomvandlare. Tackan har mycket goda modersegenskaper, brunstar utanför normal säsong, har hög fertilitet för att vara ett köttrasfår och hon kan föda tre kullar på två år.

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Dorset

  Dorset är ett medelstort köttrasfår med förmåga att brunsta året runt. Dorset används ofta som en av två eller flera raser i produktion av korsningslamm slaktade under årets första halvår.

  Läs hela artikeln ››
 • Finullsfår

  Finullsfåren är nyfikna, sociala och tillgivna med livligt temperament. De är goda fodersökare och har förmågan att, utanför dräktighets- och digivningsperioder, livnära sig på magrare beten och hagmark och lämpar sig därför väl till landskapsvård. Värdefulla egenskaper är finullsfårens ”fyra ben”: den unika ullen, de mjuka skinnen, det möra och smakliga
  köttet samt de goda reproduktionsegenskaperna.

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Gotlandsfår

  Lammen föds svarta men under sommaren ljusnar de och blir grå i olika nyanser. Till rasens absoluta särdrag hör den glansiga och lockiga ullen. På lammen är den fullt utvecklad vid 4-5 månaders ålder och kan då ge ett vackert och användbart skinn. Lammskinn från gotlandsfår är mycket attraktiva och efterfrågade. Skinnen bereds med olika hårlängder och används främst för hantverk, inredning och beklädnad.

  Läs hela artikeln ››
 • Gutefår

  Gutefåret är ett gammalt svenskt lantrasfår som har de nordeuropeiska kortsvansade fårens särdrag och det härstammar från de Gotländska utegångsfåren.

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Jämtlandsfår

  Jämtlandsfåret skapades i Jämtland men har spridit sig i Sverige. De första Jämtlandsfåren föddes 2004 och de var en korsning mellan dansk merino och sveafår.

  Läs hela artikeln ››
 • Leicesterfår

  Det svenska Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår som producerar unika vita pälsskinn och härlig gobelängull. Rasen har under årens lopp anpassats bättre till vårt klimat och betesmiljöer samt för produktion av de vita pälsskinnen. Detta innebär att delvis unika ”nordiska” egenskaper som bl.a. enhetligt pälshår av lämplig grovlek och kvalitet för pälsskinnen, håller på att utvecklas.

  Läs hela artikeln ››
 • Annons:  annons bild
 • Ostfriesiskt mjölkfår

  Den Ostfriesiska mjölkfårsrasen är ett lönsamt produktionsmjölkfår som kombinerar bra avkastning med höga halter fett och protein. Rasens goda mjölkegenskaper i kombination med goda hälsoegenskaper och hög mjölkbarhet ger förutsättningar för bästa möjliga produktionsekonomi.

  Läs hela artikeln ››
 • Oxford Down

  Oxford Down är ett köttfår som framavlats för de öppna markerna i England och har utvecklats till en av de största och tyngsta fårraserna som finns i dag. Det är en lugn och tålig ras som är lätt att hägna in och att arbeta med. Oxford Downs lugna och skonsamma betessök har visat sig passa svenska förhållande bra, för såväl ängs- som skogsbete.

  Läs hela artikeln ››
 • Ryafår

  Ryafåret är en lantras som räknas till de nordeuropeiska kortsvansfåren. Ryafåret kännetecknas främst av den speciella ullen som är lång och stark men ändå mjuk. Det är ett medelstort får med relativt korta ben och rikligt med ull.

  Läs hela artikeln ››
 • Poll Merino

  Poll Merino har avlats med målet om rätt balans mellan ull- och köttproduktion. Det är ett allroundfår av ”Easy Care-typ”, det vill säga härdiga och robusta.

  Läs hela artikeln ››
 • Shropshire

  Shropshire är en av de äldsta registrerade raserna i Storbritannien som utvecklades i början av 1800-talet av bönder i Shropshire och West Midlands. Shropshire är en ras med tre olika användnings-områden där kött- och ullproduktion kompletteras av att rasen fungerar väl som betesdjur i planteringar, då den anses vara ointresserad av att beta träd. Foto […]

 • Suffolk

  Suffolkfår används i första hand till köttproduktion och gärna i korsningsproduktion med andra raser. Rasen har ett lugnt men levande temperament och utpräglad flockinstinkt.

  Läs hela artikeln ››
Våra annonsörer