Ryafår

Ryafåret är en lantras som räknas till de nordeuropeiska kortsvansfåren. Ryafåret kännetecknas främst av den speciella ullen som är lång och stark men ändå mjuk. Det är ett medelstort får med relativt korta ben och rikligt med ull.

Foto ovan Carina Wenngren

Källor:
Föreningen Ryafåret
Avelsprogram för ryafår

Foto Einar de Wit.

Ryafåret är en svensk lantras som historiskt avlades fram utifrån det praktiska behovet av lång, stark ull med hög glans. Andra rastypiska och genetiskt viktiga produktionsegenskaper är lätta lamningar, goda modersegenskaper, hög fruktsamhet, och förmågan att söka föda i mager och oländig terräng. Ursprungligen härstammar ryafåret från svenska, norska och ryska lantrasfår. Ryafåret ”återupptäcktes” år 1915 efter att hemslöjdsrörelsen i decennier letat efter får med sådan stark och glansig ull som hittats i äldre textilier, bl.a. ryor. Den kvaliteten saknades hos får som allmänt hölls för att ge ull till industriell produktion av ullgarn och textil. Det visade sig att det bara fanns ett fåtal ryabesättningar kvar, huvudsakligen i Dalarna. Ett antal djur samlades ihop, och det är från dessa djur dagens ryafår växt fram. År 1917 inleddes en ordnad avel, med djuren införda i en riksstambok. År 1978 bildades en rasförening (Ryaklubben, numera Föreningen Ryafåret) som sedan dess bland annat har arbetat systematiskt med aveln. Föreningens främsta syfte är att bevara ryafåret som en ren ras.

Ryafåret finns i flera färger. Förutom vita finns svarta, bruna och grå.

Ryaullen kännetecknas av hög ullkvalitet, en relativt rak stark ull med en ullängd på minst 15 cm vid
120 dagar, hög glans, god stapelbildning och likartad ull utefter rygg, bog och sida. Ullstapelns
vågighet ska ligga mellan 0–2 vågor/5cm. Den långa ullen bildar knäbyxor kring de ullfria benen. Svansen är kort, ca 15 cm och ullfri och även ansikte, panna, hjässa och kinder ska vara ullfria. Öronen är relativt små. Vuxenvikt för tackor är 60–80 kg och för baggar 70–100 kg.

I avelsmålet ingår även att bibehålla och förbättra tillväxthastigheten samt kropp och köttansättning
utan att ge avkall på ryafårets övriga specifika egenskaper.

Bilderna ovan är från en utbildningsdag om ryafår för riksdomare. Foto Birgit Fag