12 jun 2024

Tolka din slaktavräkning – Får & Lamm

Uppgifterna i slaktavräkningen från slakteriet innehåller mycket information som ger viktig återkoppling till sig som djurägare. I denna guide presenteras översiktligt vad de olika uppgifterna betyder för att underlätta tolkning av resultatet från slakten.

Tolka din slaktavräkning - Får & Lamm

Malin Bernhard, Ulrika Rockström
Gård & Djurhälsan
21 maj 2024

FarmStat-rapporten 2023

FarmStat-rapporten 2023
Länkar till tidigare rapporter finns här.

Gård & Djurhälsan
13 maj 2024

Köttkvalitet hos lamm och tacka

Elin Stenbergs presentation från Lammriksdagen 2024: Köttkvalitet hos lamm och tacka

Elin Stenberg, SLU Skara
Lammriksdag 2024
7 apr 2024

Vägledning för djurägare och transportörer vid djurskyddsbedömning av får inför transport till slakt

Vägledning för FÅR

Gård & Djurhälsan
26 jan 2024

Slaktvägledning för producenter får/lamm

Ett inspelad lunchträff med viktig information om djurskyddsbedömning inför transport till slakt.

LRF Kött
9 dec 2023

Livsmedelskonsumtionens utveckling från 1980 till 2022

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, uppgifter till och med 2022

Jordbruksverket
14 jul 2023

Från 1974 och fram till idag, har det någon gång funnits fler tackor och baggar än suggor och galtar?

Animation

Jordbruket i siffror
Jordbruksverket
14 jul 2023

Produktion av kött 1939 till 2022

Animation som visar produktionen av kött från gris, nöt, fjäderfä, får och häst 1939 till 2022.

Jordbruket i siffror
Jordbruksverket
21 jun 2023

FarmStat 2022

FarmStat presenterar sin andra rapport som innehåller sammanställda data över bland annat parasitläget hos svenska får och kvalitetsutfall för får och lamm från 2022. FarmStat-rapporten för 2022

Gård & Djurhälsan
19 apr 2023

Ökad kvalitet och lönsamhet på tackakött

I detta LIA-projekt har syftet varit att utreda och fastställa åtgärder för att förbättra både köttkvalitet och lönsamhet på svenska utslagstackor. Hämta rapporten.

Oskar Reineling
Biologiska yrkeshögskolan, Skara
10 apr 2023

Konsumtionen av får- och lammkött i Sverige och världen

Artikel

Jordbruket i siffror
Jordbruksverket
1 mar 2023

Vad är cirkulär matproduktion?

En informationssida om cirkulär matproduktion

Svenskt Kött
6 feb 2023

FarmStat-rapporten om parasitförekomst och kvalitetsutfall vid slakt

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av medel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen. FarmStat-rapporten 2021

Gård & Djurhälsan
13 jan 2023

Avslutning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Den 8 december sammanfattades arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm via en digital köttdag. Inom Handlingsplanerna har vi, sedan 2019, jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Visionen har varit att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Missade du eventet? Då kan du se föredragen i efterhand via Svenska Köttföretagens youtube-kanal: Förmiddagens föreläsningar | Eftermiddagens föreläsningar

Svenska Köttföretagen