5 feb 2021

Avdragen på avräkningen – detta används de till

Theres Strand, Kees de Jong, Christian Nyrén, Isabel Moretti och Hans Agné intervjuas om den så kallade branschutvecklingspengen. Läs artikeln här

Emma Sonesson
Grisföretagaren
26 jan 2021

Hur påverkas lamm av att övernatta på slakteriet?

Artikel

Katarina Arvidsson Segerkvist
Dept. of Animal Environment and Health, SLU, Skara. Projektet finansierades av Stina Werners fond och Stiftelsen lantbruksforskning
19 jan 2021

Animalieproduktion

Statistik animalieproduktion

Statistikmyndigheten SCB
20 sep 2020

Livsmedelsverkets lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur

Livsmedelsverkets hemsida

Livsmedelsverket
27 feb 2020

Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet

Genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött. Artikel med länkar till flera rapporter.

Katarina Arvidsson Segerkvist
SLU
19 okt 2019

LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

LRFs statistikplattform, uppdateras varje vecka.

Artikelarkiv
LRF
12 feb 2019

Så blev animalieproduktionen 2018

Artikel

Hemsidan
9 jan 2019

VTEC/EHEC

Verotoxinbildande E. coli är tarmbakterier med specifika giftbildande egenskaper som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa i form av blodig diarré, (Entero Haemorrhagisk Escherichia coli). Årligen påvisas några hundra sjukdomsfall som kan uppträda som enstaka isolerade fall eller som utbrott. Det är framförallt småbarn och äldre som drabbas. Sjukdomen är mycket allvarlig med risk för njur- och hjärnskador. Enstaka dödsfall har tyvärr inträffat. Samlad kunskap på Gård & Djurhälsans hemsida

Gård & Djurhälsan
21 mar 2018

Animalierna får kämpa i debatten men är en del av lösningen!

Läs artikel

Anders Herlin
SLU, Institutionen för biosystem och teknologi
16 mar 2018

Marknadsrapport lammkött – utvecklingen till och med 2017

Hämta som pdf

Åsa Lannhard Öberg
Jordbruksverket