30 jul 2021

Film om faktorer som påverkar lammköttets hållbarhet

Lammlyftet – Faktorer som påverkar lammköttets hållbarhet

25 jun 2021

”Om vi har världens bästa lammkött så har vi antagligen världens bästa tackakött”

Artikel på hemsidan med länkar till Jordbruksaktuellts artiklar

Jordbruksaktuellt
1 jun 2021

Film om faktorer som påverkar lammköttets mörhet

Lammlyftet – Faktorer som påverkar lammköttets mörhet

Lammlyftet
31 maj 2021

#19 Fårpodden: Bästa köttet!

Lyssna här

Fårpodden
Svenska Fåravelsförbundet
25 maj 2021

Köttkvalitet hos bagglamm

Information om studien på SLUs hemsida
Länk till artikeln

Elin Stenberg
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
22 maj 2021

Film om faktorer som påverkar lammköttets smak

Lammlyftet - Faktorer som påverkar lammköttets smak

Lammlyftet
22 maj 2021

Lammlyftets verktyg för lammproducenter

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Detta utbildningsmaterial är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Målet med Lammlyftet är att öka lönsamheten för Sveriges lammproducenter. Öppna Lammlyftets verktyg

14 maj 2021

Matkult

Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. Besök hemsidan.

Institutet för språk och folkminnen
8 maj 2021

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Svenskt Kött
16 apr 2021

Geografiska matvarumärken – en accelererande kraft för lokal mat

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken. Rapporten Geografiska matvarumärken analyserar konsumenternas syn på lokal mat och framgångsfaktorerna för att utveckla framgångsrika geografiska matvarumärken. Rapporten tar även upp rekommendationer för kommande arbete. Hämta rapporten här

Jordbruksverkets