19 apr 2023

Ökad kvalitet och lönsamhet på tackakött

I detta LIA-projekt har syftet varit att utreda och fastställa åtgärder för att förbättra både köttkvalitet och lönsamhet på svenska utslagstackor. Hämta rapporten.

Oskar Reineling
Biologiska yrkeshögskolan, Skara
10 apr 2023

Konsumtionen av får- och lammkött i Sverige och världen

Artikel

Jordbruket i siffror
Jordbruksverket
1 mar 2023

Vad är cirkulär matproduktion?

En informationssida om cirkulär matproduktion

Svenskt Kött
6 feb 2023

FarmStat-rapporten om parasitförekomst och kvalitetsutfall vid slakt

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av medel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen. FarmStat-rapporten 2021

Gård & Djurhälsan
13 jan 2023

Avslutning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Den 8 december sammanfattades arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm via en digital köttdag. Inom Handlingsplanerna har vi, sedan 2019, jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Visionen har varit att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Missade du eventet? Då kan du se föredragen i efterhand via Svenska Köttföretagens youtube-kanal: Förmiddagens föreläsningar | Eftermiddagens föreläsningar

Svenska Köttföretagen
22 dec 2022

Slaktutbyte och köttutbyte i nöt- och lammslaktkroppar

Via Epsilon

Sandra Blomberg
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
15 nov 2022

Är kött bra för oss, och för Sverige?

Artikel

Svenskt Kött
18 okt 2022

Förluster på gårdar och slakterier – så mycket kött och mjölk blir inte mat

Två nya rapporter från Jordbruksverket visar hur stor mängd kött, mjölk och biprodukter som inte blir mat. Ökad resurseffektivitet i produktionen kan ge mer mat, öka lönsamheten och minska klimatpåverkan. Pressmeddelande med länkar till vidare läsning

Jordbruksverket
14 okt 2022

En extra slaktklass – bra eller dåligt

Artikel

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan, Fårskötsel nr 3 2022
31 aug 2022

Läs ett provnummer av Fårskötsel

Svenska Fåravelsförbundets tidning heter Fårskötsel och utkommer 8 gånger per år, den ingår i medlemskapet. Nummer 3 2022 finns som provnummer i digitalt format. Läs den här!

Svenska Fåravelsförbundet
17 jun 2022

Intruktionsfilmer om att stycka och sortera lamm

Niklas Sundström visar steg för steg hela vägen från slaktkropp, grovstyckning, urbening, detalj- och finstyckning. Till sist visas sortering av köttråvaran inför chakuteriförädling med genomgång, förklaringar och förslag på användning av de olika kött- och fettsorteringarna. Provklipp och länk till beställningsformulär på Eldrimners hemsida.

Eldrimner
17 mar 2022

Slutrapport Ungfår vinst eller förlust

Rapporten Ungfår vinst eller förlust

Theo den Braver
Svenska Köttföretagen
15 feb 2022

Kött- och Charkakademin

Nu lanserar Kött- och Charkföretagen den digitala lärplattformen Kött & Charkakademin för att möta bristen på slaktare och styckare i Sverige och behovet av kvalitetssäkrad utbildning. Lärplattformen vänder sig till redan anställda som vill bredda sin kompetens, personer som karriärväxlar inom Komvux och arbetslösa i Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildning. Läs mer om utbildningarna på Kött & Charkakademin.

Kött- och Charkföretagen, KCF.se
5 nov 2021

Tackakött gjorde succé på årets Smakmöte!

Artikel

Einar de Wit
Svenska Fåravelsförbundet
3 nov 2021

14 korta filmer om lammköttskvalitet

Det finns nu 14 olika filmer från Lammlyftet om lammköttskvalitet. Lär om pH, mörning, vad som påverkar hållbarhet och smak, vilken temepatur man ska ha i kylrummet med mera. Spellistan på Youtube

Lammlyftet