8 maj 2021

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Svenskt Kött
16 apr 2021

Geografiska matvarumärken – en accelererande kraft för lokal mat

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken. Rapporten Geografiska matvarumärken analyserar konsumenternas syn på lokal mat och framgångsfaktorerna för att utveckla framgångsrika geografiska matvarumärken. Rapporten tar även upp rekommendationer för kommande arbete. Hämta rapporten här

Jordbruksverkets
25 mar 2021

REKO-ringar i Sverige

Hushållningssällskapets hemsida samlar man kunskap och erfarenheter, både för dig som vill driva en REKO-ring och för dig som vill sälja genom REKO.

Hushållningssällskapet
5 feb 2021

Avdragen på avräkningen – detta används de till

Theres Strand, Kees de Jong, Christian Nyrén, Isabel Moretti och Hans Agné intervjuas om den så kallade branschutvecklingspengen. Läs artikeln här

Emma Sonesson
Grisföretagaren
26 jan 2021

Hur påverkas lamm av att övernatta på slakteriet?

Artikel

Katarina Arvidsson Segerkvist
Dept. of Animal Environment and Health, SLU, Skara. Projektet finansierades av Stina Werners fond och Stiftelsen lantbruksforskning
19 jan 2021

Animalieproduktion

Statistik animalieproduktion

Statistikmyndigheten SCB
20 sep 2020

Livsmedelsverkets lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur

Livsmedelsverkets hemsida

Livsmedelsverket
27 feb 2020

Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet

Genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött. Artikel med länkar till flera rapporter.

Katarina Arvidsson Segerkvist
SLU
19 okt 2019

LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

LRFs statistikplattform, uppdateras varje vecka.

Artikelarkiv
LRF
12 feb 2019

Så blev animalieproduktionen 2018

Artikel

Hemsidan